Ogledi kukuruza se postavljaju duži niz godina na velikom broju lokacija, a do sada je ispitano preko 220 hibrida kukuruza iz svih grupa zrenja. Pored hibrida namjenjenih za proizvodnju zrna ispitivani su i hibridi koji su prije svega namjenjeni za proizvodnju silaže, gdje je pored određivanja prinosa zelene mase rađena i hemijska analiza iste, a sve u cilju odabira najpogodnijeg hibrida za date uslove. Naravno da odabir hibrida mora biti stvar poljoprivrednih proizvođača, ali bi rezultati do kojih smo došli u ovim ogledima mogli značajno da im pomognu u odabiru pored velikog broja hibrida koji se nalaze na našem tržištu.

Višegodišnji prinosi kukuruz – zrno

Trogodišnji prinosi kukuruz – zrno

Višegodišnji prinosi kukuruz – silaža

Višegodišnja analiza kvaliteta silaže

2022.


2019.