Сточарство

Контрола производности на млијечним фармама

У опису посла Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди је правилно и систематско спровођење оплемењивачког рада у сточарству. Реализација узгојних програма је једино могућа при познавању производних особина појединих животиња. Без познавања контроле производности не може се реализовати ниједан узгојни програм. Само оплемењивање се координише на републичком нивоу, а све са циљем организовања узгојно селекцијског рада.