1.  Стање цијена на тржницама- Септембар 2018.

2. Стање цијена на тржницама- Октобар 2018.

3. Стање цијена на тржницама- Новембар 2018.

4. Стање цијена на тржницама- Децембар 2018.

5. Стање цијена на тржницама- Јануар 2019.

6. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2019.

7. Стање цијена на тржницама- Март 2019.

8. Стање цијена на тржницама – Април 2019

9. Стање цијена на тржницама – Мај 2019

10. Стање цијена на тржницама – Јун 2019

11. Стање цијана на тржницама – Jул 2019.

12. Стање цијена на тржницама – Август 2019.

13. Стање цијена на тржницама – Септембар 2019.

14.Стање цијена на тржницама – Oктобар 2019.

15. Стање цијена на тржницама – Новембар 2019.

16.Стање цијена на тржницама – Децембар 2019.

17. Стање цијена на тржницама – Јануар 2020.

18. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2020.

19. Стање цијена на тржницама – Март 2020.

20. Стање цијена на тржницама – Април 2020.

21.Стање цијена на тржницама – Мај 2020.