Од 2005. године реализују се сортни огледи соје у које је било укључено преко 80 сорти соје из свих група зрења. Соја је изузетно важна ратарска култура и њена производња би требало да се повећава како кроз повећање сјетвених површина тако и повећањем постигнутих приноса по јединици површине. Једна од најважнијих мјера која може да утиче на принос јесте избор сорте. Као култура која је јако осјетљива на вријеме сазријевања и моменат жетве, веома је важно да се одабере сорта која је погодна за конкретне услове узгоја како би њена жетва прошла у оптималном времену, а самим тим и губици при истој били што мањи.

Вишегодишњи приноси соје

2023

2022.

2021.

2020.


2019.

2016.

2016. obilježili su dobri rezultati na svim oglednim parcelama. U pojedinim parcelama zabilježeni su rekordni prinosi za pojedine sorte kukuruza.

Philip Martinez

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

Web Design

70%

UI Design

85%

Video Editing

65%

This is custom heading element

2020