Огледи стрних жита се постављају у континуитету од 2004. године на различитим производним локалитетимa стрних жита. У том периоду реализовано је преко 20 сортних огледа у којима је испитивано преко 200 сорти стрних жита (пшенице, јечма, тритикалеа и др.). Ови огледи су реализовани у сарадњи са преко 20 сјеменских кућа како домаћих, тако и иностраних. Основни циљ постављања ових огледа је изналажење најадаптабилнијих сорти жита за поједине регионе узгоја. Поред приноса, као једног од најважнијих параметара производње, испитиване су и остале сортне и производне особине које значајно утичу на избор сорте.
Све податке до којих се дошло кроз ова испитивања можете наћи овдје:

Вишегодишњи принос стрних жита у огледима

Вишегодишња анализа квалитета стрних жита

Трогодишњи приноси стрних жита 2021, 2022, 2023

2023.

2022.

2020.

2019.

 

И у овој години су постављена 4 сортна огледа стрних жита на већ познатим локалитетима: Бијељина, Драксенић, Кладари и Нова Топола. Производна година је била тешка, прије свега када се ради о времену сјетве. Сјетва свих огледа је обављена у новембру мјесецу, што је сигурно довело до умањења просјечних приноса. У огледима су се нашле 62 сорте пшенице, јечма и тритикалеа. Оглед у Кладарима (Ђуро Цвијић) је претрпио велике штете од града и вјетра, те је као такав проглашен неуспјелим, а на осталима је извршено јавно вагање и добијени су резултати који се могу сматрати просјечним за производна подручја на којима су постављени. Просјечан принос пшенице на три огледа је 6.818 kg/ha, а максимални принос једне сорте је 9.355 kg/ha. Велики распон приноса би требао бити мотив пољопривредним произвођачима да бирају, јер уз примјену истих или сличних агротехничких мјера правилним избором сорте може се добити значајно већи принос.

Комплетни резултати са свих локација у 2019. години

2018.

У 2018. години су на површини од преко 10 ha релизована 4 огледа стрних жита у којима је испитивано  65 сорти пшенице, јечма, тритикалеа, зоби. Ова производна година је била компликована када је производња стрних жита у питању. Овдје се прије свега мисли на период у вријеме предсјетвене припреме земљишта. Проблеми око припреме земљишта су проузроковали нешто каснију сјетву, што је у комбинацији са сушним периодом у вријеме налијевања зрна довело до умањења приноса, како на огледима тако и на производним парцелама пољопривредних произвођача. Код анализе приноса по локацијама јасно се могу уочити разлике између локалитета, а све као последица квалитете земљишта и осталих агроеколошких услова. Исто тако, анализа по сортама јасно говори да постоје велике разлике у адаптабилности поједних сорти на услове узгоја, о чему би пољопривредни произвођачи морали да воде рачуна.

Комплетни резултати са свих локација у 2018. години