Огледи кукуруза се постављају дужи низ година на великом броју локација, а до сада је испитано преко 220 хибрида кукуруза из свих група зрења. Поред хибрида намјењених за производњу зрна испитивани су и хибриди који су прије свега намјењени за производњу силаже, гдје је поред одређивања приноса зелене масе рађена и хемијска анализа исте, а све у циљу одабира најпогоднијег хибрида за дате услове. Наравно да одабир хибрида мора бити ствар пољопривредних произвођача, али би резултати до којих смо дошли у овим огледима могли значајно да им помогну у одабиру поред великог броја хибрида који се налазе на нашем тржишту.

Вишегодишњи приноси кукуруз – зрно

Трогодишњи приноси кукуруз – зрно

Вишегодишњи приноси кукуруз – силажа

Вишегодишња анализа квалитета силаже

2023

2022.


2019.