Ogledi strnih žita se postavljaju u kontinuitetu od 2004. godine na različitim proizvodnim lokalitetima strnih žita. U tom periodu realizovano je preko 20 sortnih ogleda u kojima je ispitivano preko 200 sorti strnih žita (pšenice, ječma, tritikalea i dr.). Ovi ogledi su realizovani u saradnji sa preko 20 sjemenskih kuća kako domaćih, tako i inostranih. Osnovni cilj postavljanja ovih ogleda je iznalaženje najadaptabilnijih sorti žita za pojedine regione uzgoja. Pored prinosa, kao jednog od najvažnijih parametara proizvodnje, ispitivane su i ostale sortne i proizvodne osobine koje značajno utiču na izbor sorte.
Sve podatke do kojih se došlo kroz ova ispitivanja možete naći ovdje:

Višegodišnji prinos strnih žita u ogledima

Višegodišnja analiza kvaliteta strnih žita

Trogodišnji prinosi strnih žita 2021, 2022, 2023

2023.

2022.

2020.

2019.

 

I u ovoj godini su postavljena 4 sortna ogleda strnih žita na već poznatim lokalitetima: Bijeljina, Draksenić, Kladari i Nova Topola. Proizvodna godina je bila teška, prije svega kada se radi o vremenu sjetve. Sjetva svih ogleda je obavljena u novembru mjesecu, što je sigurno dovelo do umanjenja prosječnih prinosa. U ogledima su se našle 62 sorte pšenice, ječma i tritikalea. Ogled u Kladarima (Đuro Cvijić) je pretrpio velike štete od grada i vjetra, te je kao takav proglašen neuspjelim, a na ostalima je izvršeno javno vaganje i dobijeni su rezultati koji se mogu smatrati prosječnim za proizvodna područja na kojima su postavljeni. Prosječan prinos pšenice na tri ogleda je 6.818 kg/ha, a maksimalni prinos jedne sorte je 9.355 kg/ha. Veliki raspon prinosa bi trebao biti motiv poljoprivrednim proizvođačima da biraju, jer uz primjenu istih ili sličnih agrotehničkih mjera pravilnim izborom sorte može se dobiti značajno veći prinos.

Kompletni rezultati sa svih lokacija u 2019. godini

2018.

U 2018. godini su na površini od preko 10 ha relizovana 4 ogleda strnih žita u kojima je ispitivano  65 sorti pšenice, ječma, tritikalea, zobi. Ova proizvodna godina je bila komplikovana kada je proizvodnja strnih žita u pitanju. Ovdje se prije svega misli na period u vrijeme predsjetvene pripreme zemljišta. Problemi oko pripreme zemljišta su prouzrokovali nešto kasniju sjetvu, što je u kombinaciji sa sušnim periodom u vrijeme nalijevanja zrna dovelo do umanjenja prinosa, kako na ogledima tako i na proizvodnim parcelama poljoprivrednih proizvođača. Kod analize prinosa po lokacijama jasno se mogu uočiti razlike između lokaliteta, a sve kao posledica kvalitete zemljišta i ostalih agroekoloških uslova. Isto tako, analiza po sortama jasno govori da postoje velike razlike u adaptabilnosti pojednih sorti na uslove uzgoja, o čemu bi poljoprivredni proizvođači morali da vode računa.

Kompletni rezultati sa svih lokacija u 2018. godini