Od 2005. godine realizuju se sortni ogledi soje u koje je bilo uključeno preko 80 sorti soje iz svih grupa zrenja. Soja je izuzetno važna ratarska kultura i njena proizvodnja bi trebalo da se povećava kako kroz povećanje sjetvenih površina tako i povećanjem postignutih prinosa po jedinici površine. Jedna od najvažnijih mjera koja može da utiče na prinos jeste izbor sorte. Kao kultura koja je jako osjetljiva na vrijeme sazrijevanja i momenat žetve, veoma je važno da se odabere sorta koja je pogodna za konkretne uslove uzgoja kako bi njena žetva prošla u optimalnom vremenu, a samim tim i gubici pri istoj bili što manji.

Višegodišnji prinos soje

2022.

2021.

2020.


2019.

2016.

2016. obilježili su dobri rezultati na svim oglednim parcelama. U pojedinim parcelama zabilježeni su rekordni prinosi za pojedine sorte kukuruza.

Philip Martinez

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

Web Design

70%

UI Design

85%

Video Editing

65%

This is custom heading element

2020