НајновијеПовртларствоСтручне препорукеСтручни чланци

Сузбијање кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata)

Крoмпирoвa злaтицa, како је познато свим произвођачима, je нajвaжниja штeтoчинa крoмпирa. Јaвљa сe нa свим лoкaлитeтимa гдje сe узгaja крoмпир, oсим у плaнинским пoдручjимa сa…
Стручни чланци

Начин руковања са испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља

Примјена средстава за заштиту биља је саставни дио савремене пољопривредне производње. Међутим, рјешавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља је до сада било неријешено…
НајновијеСтручни чланци

Шта све треба знати прије одлуке о примјени средстава за заштиту биља

Прије примјене хемијских средстава за заштиту биља, односно прије предузимања хемијских мјера заштите, требало би извршити процјену опасности од штетних организама и  прогнозу њихове појаве.…