Предавања за пољопривреднике на подручју Херцеговине

У протеклом периоду у свим општинама које покрива ПЈ Требиње одржана су предавања за пољопривредне произвођаче из различитих области пољопривредне производње. Предавања су организована у сарадњи са локалним заједницама и удружењима пољопривредних произвођача.

Kао и свих претходних година пољопривредним произвођачима презентован је Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села и Правилник о капиталним улагањима у пољопривреди, као и друге теме од значаја за пољопривредне произвођаче и удружења пољопривредних произвођача. Да би могли остварити права на коришћење новчаних подстицаја, потребно је да ажурирају податке у АПИФ-у, да пријаве обавезу доприноса за 2023. годину, те да измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту.