Годишњи циклус растења и развића винове лозе – Фенофаза ластарања

Животни циклус сваке биљке (чокота) назива се онтогенеза и представља период од садње до момента одумирања биљке (чокота) и траје 30 до 50 година. Годишњи циклус развоја винове лозе одвија се кроз два периода, а то су период вегетације (7 мјесеци) и период зимског одмора (5 мјесеци). У периоду вегетације винова лоза има листове, развија ластаре, цвасти, гроздове, образује окца и пупољке и доноси род.  Период зимског одмора је вријеме када су сви животни процеси сведени на минимум.

Период вегетације одвија се кроз шест фенофаза развоја:

  1. Кретање сокова (сузење лозе)
  2. Кретање окаца, раст ластара и цвасти
  3. Цвјетање и оплођавање
  4. Развој зелених бобица
  5. Сазријевање грожђа
  6. Сазријевање ластара и опадање лишћа

Фенофаза кретања окаца, растења ластара и цвасти почиње бубрењем окаца које се одвија услед издуживања пупољака у окцу, који врше притисак на љуспе, које се отварају и изнад њих се појављују врхови нових ластара. Ластари у овој фази интензивно расту, а упоредо са њиховим растењем се одвија и растење цвасти и морфогенеза цвјетова. У почетку ове фазе интензивно се развија и корјенов систем прво у плићим слојевима земљишта, а при крају фазе растење корјеновог система се усмерава ка дубљим слојевима земљишта. При крају ове фазе почиње формирање и диференцирање зимских окаца.

У зависности од климатских и метеоролошких услова, примењене агротехнике и сорте фенофаза растења ластара траје 40 до 50 дана односно почиње половином априла а завршава се крајем маја. Ако су топлотни услови и влажност ваздуха повољни, раст ластара се одвија нормалним интензитетом, на цвастима се обавља правилна морфогенеза цвјетова и може се очекивати већи принос. Оптималне температуре за растење ластара су од 25 до 30°Ц.

У овој фенофази развоја лозе обављају се радне операције као што су смањивање броја и прекраћивање ластара (резидба на зелено), прихрањивање лозе азотом и микроелементима, везивање зелених ластара, обрада земљишта и сузбијање корова као и заштита од болести и штеточина. Од допунских мјера може се обавити и пинцирање врхова зелених ластара, прије цвјетања, а у циљу побољшања цвјетања и оплођавања винове лозе.