С порастом температуре долази и до пораста корова па све произвођаче ускоро очекују прва третирања стрних жита против корова. Корови онемогућавају нормалан раст и развој стрних жита јер им одузимају простор, минералне материје и воду и на тај начин директно утичу на висину приноса. Важно је знати да корови, ако се не сузбију на вријеме, могу умањити приносе на пшеници и јечму и до 15%, а  усјеви су најосјетљивији у периоду бокорења,  кад би требало обратити посебну пажњу.

Из тог разлога, у производњи стрних жита, највећи проблем су свакако корови, а на произвођачима је да се одлуче о времену и начину сузбијања истих уз консултацију са својим савјетодавцем. Приликом извођења ове операције требало би водити рачуна о временским условима, нарочито температури, фази пораста жита као и корова и избору одговарајућек препарата.

Највећи број доступних хербицида се примјењује на температури од 5 до 25 степени током дана, односно кад је ноћна температура изнад 5 степени.

У зависности од времена сјетве, жита се налазе у различитим фазама развоја. Прави тренутак за сузбијање корова у усјевима пшенице и јечма би био онда кад корови почну да угрожавају нормалан раст и развој усјева, а то се поклапа са периодом бокорења до појаве првог кољенцета (одређеним хербицидима и до другог кољенцета).

Прије него сто се одлучите за одабир и примјену хербицида треба прегледати усјев и утврдити фазу развоја биљака, корове који су доминантно заступљени, интензитет закоровљености, осјетљивост сорте, ефикасност и селективност хербицида и на основу свега тога опредијелити се за одговарајуће средство уз препоруку савјетодавца или стручног лица које се бави прометом средстава за заштиту биља.

САВЈЕТ:  Добро је изабрати комбинацију средстава за уско и широколисне корове и по могућности оне који се могу мијешати заједно са фунгицидима и инсектицидима. Приликом примјене хербицида заједно са фунгицидима треба водити рачуна о компатибилности ове двије групе пестицида. Може се јавити фитотоксичност на пшеници ако се мијешају фунгициси на бази triazola и хербициди на бази fluoksipira.

Такође се не смију мијешати хербициди на бази активне материје metasulfuron-metil са инсектицидима на бази активне материје hlorpirifos.

Приликом избора хербицида за третирање јечма против корова треба пазити да то буду селективни и мање захтјевни хербициди јер је јечам осјетљив на примјену хербицида у одређеним фенофазама као и ако температура није прилагођена примјени хербицида

Свакако треба мислити и на усјев који ће доћи на исту парцелу након завршетка вегетације биљке која се третира (посебно поврће, уљана репица, луцерка). За сјетву шећерне репе и поврћа обавезно је дубоко орање за наредну годину.

Међу досад регистрованим средствима има сасвим довољно квалитетних средстава за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних и вишегодишњих широколисних  корова чије коришћење је дозвољено за одређене фенофазе гајене биљке.

Ту су и хербициди чија примјена није ограничена фенофазом развоја усјева стрних жита, а они су на бази активних материја metasulfuron-metil (нпр. mezzo, meteor, metmark, tezis….), али они не дјелују на приљепачу, попонац и вијушац па се зато препоручује да се комбинују са хербицидима на бази активне материје fluroksipir. За боље дјеловање се може додати и оквашивач.

Количина воде која је потребна за раствор се креће од 200 до 400 l/ha.

Још једном треба напоменути да, приликом употребе хербицида, неопходно је придржавати се упутства произвођача које мора бити уз сваки препарат као и примјена свих  мјере заштите током рада. Након завршетка примјене хербицида амбалажу одложити на прописан начин.