Састанак узгајивача говеда у систему крава теле у општини Рогатица

Јуче је у општини Рогатица одржан састанак са узгајивачима говеда у систему крава теле и предавања из ове области, на тему: Перспективан узгој товних раса у систему крава – теле и значај удруживања пољопривредних произвођача.

Сарајевско – романијска регија поред произвођача млијека, који су већ добро организовани од саме производње, па до пласмана и тржишта, позната је и по узгајивачима говеда у систему крава теле и на цијелој регији броји око 65 пољопривредника који се баве овим узгојем, од чега је у Рогатици 45.

Главни разлог зашто се сточари из овог краја одлучују за овај вид узгоја, јесте, велика могућност искориштавања природних ресура, исхрана и смањене потребе за адекватним објектима, такође и потребе за радном снагом су мање, за различитом механизацијом, као и смањење трошкова ветеринара. Овај систем је такође погодан за органску производњу и има мањи негативан утицај на животну средину.

На састанку је предложено да се оснује удружење узгајивача у систему крава теле, које би помогло и радило у интересу свих узгајивача са Сарајевско – романијске регије. Поред тога, посебан акценат стављен је на одабиру расе за овај узгој, подијељена су међусобна искуства и крајњи циљ јесте, производња меса од говеда са планинских пашњака, праћење развоја селекцијских активности и модерног приступа узгојно селекцијском раду.

Удружења омогућавају пољопривредницима јачу преговарачку позицију на тржишту у односу на субјекте који се баве откупом, трговином и прерадом пољопривредних производа, удружење има и савјетодавну, едукативну и лобирајућу улогу и представљају прву спону „малог“ пољопривредног произвођача са свим релевантним институцијама и организацијама у окружењу. Поред тога, она олакшавају пољопривредницима заштиту географског поријекла производа, обезбјеђују већу препознатљивост произвођача и локалних пољопривредних производа на тржишту, олакшавају размјену искустава, знања и обезбјеђују многе друге предности.