Појава биљних лисних ваши на бројним биљним врстама, није никаква новост. Међутим, нешто што нас плаши, је њихов пораст на стрним житима током последњих година. У ранијим периодима појава биљних ваши на стрним житима није била уобичајена. Јављале су се ријетко и то углавном на дијеловима парцела које су биле ближе закоровљеним површинама ( необрађено земљиште, канали, шуме и сл. ).

Њихов пораст се примјећује у свим подручјима гдjе се гаје ратарске културе при чему насељавају шира пространства. Многе врсте биљних ваши (Aphididae), почињу насељавати тек изникле усјеве већ у јесен, да би у прољеће следеће године, а најчешће у другој половини априла, биле захваћене појединачно, али и цијеле биљке укључујући и клас. Максималну бројност популација достиже крајем маја и почетком јуна.

Штете које причињавају ови штетни организми су двојаке, директне и индиректне.

Директне штете настају сисањем сокова што доводи до успореног раста биљака и размјене хранљивих материја.  Ако се у великом броју нађу на класовима у фази млијечне и млијечно-воштане зрелости зрна, онда зрна остају смежурана и штура, што директно утиче на квалитет и квантитет приноса.

Међутим, далеко веће су индиректне штете јер су лисне ваши познете као преносиоци (вектори) вирозних обољења. Штете почињу да се манифестују касно у јесен или, што је и најчешћи случај, током прољећа наредне године.

Заражене биљке су видно мање од здравих, жуте боје, накострешеног лишћа тако да цијела биљка поприма изглед јежа. Обољеле биљке не класају, а временом се сасуше и потпуно пропадају. Ово обољење је познато као жута патуљавост јечма ( Barley Yellow Dwarf Luteovirus ). Као таква она представља најштетнију вирозу биљака из породице Poaceae, посебно стрних жита. Јавља се на пшеници и јечму, али далеко веће штете прави на јечму, нарочито у условима топле јесени и благе зиме када ваши могу успјешно да презиме.

У нашим условима на житима се јављају: велика житна или овсена (зобена) ваш            ( Sitobion avenae) и сремзина лисна ваш (Rhopalosiphum padi).

Најчешћи преносилац вируса је сремзина лисна ваш.

Овсена лисна ваш најчешће насељава класове стрних жита, а њене јединке су зелене и наранџасте боје. При већој бројности колоније се могу наћи и на осју.

Сремзина ваш  је тамно-зелене боје, а колоније се, као и код предходне врсте, налазе на класу.

Мање заступљене ваши које се незнатно срећу на житима су: ружина ваш, зелена лисна ваш, руска житна ваш, зелена кукурузна лисна ваш ( Rhopalosiphum maydis ).

 

Мјере заштите

Како је последњих година долазило до масовних појава и пренамножавања лисних ваши у појединим подручјима земље јавља се потреба за њиховим сузбијањем.  Уколико је могуће, прво треба користити биолошке мјере борбе па тек онда хемијске које некад нису оправдане против ове штеточине.

Биолошке мјере заштите могу бити врло ефикасне ако дође до пренамножења ваши кад у њихове колоније насељавају  и брзо се размножавају предатори – њихови природни непријатељи. То су корисни инсекти који за кратко вријеме могу значајно да редукују бројност ваши, смањујући их на толерантан ниво. Прије свега ту треба поменути следеће предаторе: буба–мара (и одрасли и ларве), (Coccinellidae), мрежокрилци из рода Chrysopa и осолике муве ( Syrphidae ).

Редуковању бројности ваши доприносе и честе и јаке кише.

Хемијске мјере су ефикасније, односно, заштита је успјешна али са друге стране овакав вид борбе може да доведе и до уништавања корисних инсеката. Управо због тога је и тешко процијенити коју мјеру треба употријебити.

Уколико се ипак приступи хемијској заштити треба водити рачуна о времену примјене.

У јесен, када и почиње насељавање ваши на тек изниклим биљака и када долази до заразе вирусом жуте патуљавости јечма, са третманима треба почети од момента насељавања па до  наредна 2-3 дана.

У прољеће, у каснијим фазама ( влатање, класање, цвјетање, наливање зрна ), заштиту треба обавити при бројности 10-15 или 20-25 јединки по биљци/класу. Ипак, хемијске мјере не препоручујемо након почетка млијечне зрелости

Успјешна заштита се постиже препаратима на бази dimetoata, cipermetrina, bifentrina, deltametrina, fenitrotiona, fentiona и др. који су код нас регистровани за третирање вашију, у дозама које произвођачи препоручују.

Моја препорука је, такође, правилно руковање с испражњеном амбалажом и њено складиштење, односно одлагање у складу са препорукама са декларације. Поред тога водити евиденцију о третирању усјева у складу с важећим прописима.