Штете од глодара и њихово сузбијање

У току зиме када су складишта пуна жита, воћа, поврћа, сточне хране и осталих прехрамбених производа, глодари (прије свега мишеви и пацови) су њихови чести пратиоци.

Око складишта се такође могу наћи веће количине остатака и разног другог отпада од чишћења житарица што ствара повољне услове за окупљање глодара.

Током боравка у складишту они оштећују и загађују ускладиштене производе изметом, урином и длакама. Од њихове присутности осјећа се и смрад у складиштима, а врло често наносе и штете на разним предметима и грађевинским објектима гдје је смјештена храна. Узрочници су трихинелозе и других болести људи и домаћих животиња.

Да не би направили велику штету, глодари се морају сузбијати. Сузбијање мора бити редовно јер у случају велике бројности популације успјех ће бити недовољан, а трошак велик. Због велике покретљивости глодара сузбијање мора бити тако да обухвати све угрожене површине.

Хемијска средства за сузбијање глодара су родентициди који се на тржишту налазе у облику готових затрованих мамака.

Пошто постоји могућност да пацови и мишеви затроване мамке разнесу по складишту и тако изазову тровање људи и домаћих животиња, мамке треба оставити у затворене кутије. Са стране, на кутији, треба оставити отворе кроз које се глодари могу провући. На овај начин ће се спријечити разношење отрова по складишном простору.

Приликом рада на кутији и постављању мамака треба користити рукавице, због личне заштите, а и због људског мириса којег глодари осјећају па избјегавају мамке. Мамке треба мијењати  сваких 7-10 дана.

У објектима гдје се чува и припрема храна, гдје бораве људи и домаће животиње, због заштите њиховог здравља, користе се биоцидни производи за сузбијање глодара.

Поред глодара у складиштима, у току зиме постоји и опасност од глодара на отвореном простору, од којих највеће штете праве зечеви у засадима младих воћака.

Уколико су воћњаци у близини шума штете су јаче изражене, нарочито кад је снијег висок.

За сузбијање штета насталих глодањем коре младих воћака, по некад и винове лозе, треба користити репелентна средства која имају интензиван мирис тако што се њима натопе крпе или сунђери и поставе на дрвени колац или ограду у правилним размацима око засада. Међутим, најсигурнији начин заштите воћњака је постављањем адекватне ограде или жичане мреже око сваке саднице или младе воћке.