У Републици Српској се значајан број произвођача опредјељује за производњу уљане репице. Иако је уљана репица усјев густог склопа врло је захтјевна у погледу заштите од корова (као и од болести и штеточина).

У пракси се ријетко дешава да су идеални услови за клијање и ницање ове ратарске културе па се због ријетког склопа у почетним фазама развоја јавља проблем с коровима. Тако младој биљци корови представљају конкуренцију у коришћењу воде, хране и свјетлости. У таквим условима уљана репица заостаје у развоју и подложна је измрзавању у току зиме што свакако утиче на принос у наредној години.

Пут до високих приноса почиње у јесен. Сузбијање корова основни је и први корак у заштити усјева до жељених ефеката  и зато је јесења заштита од корова неизоставна мјера у производњи уљане репице.

У почетним фазама развоја па све до затварања редова уљаној репици конкуришу љетни једногодишњи корови који пропадају већ са првим мразевима тако да они и нису превелики проблем у случају да њихова бројност није велика. Међутим, далеко веће штете праве озими корови (мишјакиња, камилица, мртва коприва, честославица, галијум, горушица, дивља ротква итд) који презиме и настављају свој развој у прољеће. Зато је неопходно њихово сузбијање у току јесени.

На парцелама уљане репице гдје је предусјев била пшеница или неко друго стрно жито, због расипања сјемена током жетве, проблем у току јесени могу представљати самоникле биљке жита које гуше усјев репице.

Сузбијање тих самониклих житарица треба предузети кад оне достигну висину око 10 cm, а уљана репица 2 до 4 права листа.

Да би се направио правилан одабир хербицида за сузбијање корова потребно је познавати закоровљеност усјева, својство земљишта (лака или тешка), количину влаге и чињеницу да ниједан хербицид не може сузбити све коровске врсте. Из тог разлога је најчешће потребно примјенити комбинацију хербицида или један хербицид са више активних материја.

У јесењој заштити, хербициди се мoгу користити у три рока:

  • Прије сјетве уљане репице уз обавезну инкорпорацију јер се такви хербициди разлажу на сунчаној свјетлости па их ратари нерадо користе.
  • Послије сјетве, а прије ницања усјева уљане репице, уз обавезну добру припрему земљишта. Код ове примјене хербицида је неопходно да падне киша најкасније до 14 дана од дана примјене. У овом случају усјев се у старту ослободи корова и даје му се могућност за добар и несметан почетни развој, поготову ако користимо комбинацију хербицида према упутству произвођача и
  • Након ницања уљане репице и корова се користе корективни хербициди за сузбијање неких усколисних и за широколисне корове.

 

На тржишту има довољно хербицида намјењених за све рокове третирања и наше Mинистарство је за примјену у уљаној репици регистровало хербициде на бази: metazahlora, klomazona, fluzifop-P-butil, glifosat, klopiralid (npr. Butisan,clematis, fuzilade forte, galup super, globusesek, kalif mega,lanate, rampa itd)

Избор се оставља произвођачима уљане репице да у договору са својим савјетодавцем одаберу хербицид најповољнији за његов усјев узимајући у обзир тренутне  услове од којих зависи успјех третирања.

Нашим произвођачима треба скренути пажњу на редован преглед усјева, нарочито оних чије сјеме није третирано инсектицидима па такав усјев може бити нападнут од стране штетних инсеката за разлику од третираног сјемена које је заштићено од блажег напада истих (оса листарица, црвени репичин сјсјник).