НајновијеСтручни чланци

Значај плодореда у повртарству

Плодоред представља план искоришћавања вегетационог простора, односно земљишта и климатских услова, гајењем културних биљака у одређеном просторном и временском редослиједу. Произвођачи поврћа који су гајили…
ВоћарствоНајновијеПраћење болести и штеточинаСтручни чланци

Праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis

На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: цвјетови вену, већина латица опада - крај цвјетања (ВВСН 67-69). Лабораторијским прегледом псеудотеција…
ВоћарствоНајновијеПраћење болести и штеточинаСтручни чланци

Праћење дозрелости псеудотеција Venturia inaequalis (V недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази први цвјетови отворени (ВВСН 60 ). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа…