НајновијеСтручни чланци

Утицај ђубрива са аминокиселинама на отпорност воћа

У интензивној воћарској производњи узгајају се високопродуктивне биљке, гдје је важан квалитет плодова, а тим се начином узгоја додатно исцрпљују биљке. Међутим, небитно да ли…
НајновијеПовртларствоСтручне препорукеСтручни чланци

Сузбијање кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata)

Крoмпирoвa злaтицa, како је познато свим произвођачима, je нajвaжниja штeтoчинa крoмпирa. Јaвљa сe нa свим лoкaлитeтимa гдje сe узгaja крoмпир, oсим у плaнинским пoдручjимa сa…
Стручни чланци

Начин руковања са испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља

Примјена средстава за заштиту биља је саставни дио савремене пољопривредне производње. Међутим, рјешавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља је до сада било неријешено…