Савијач јабуке (Cydia pomonella) је један од економски најзначајнијих штеточина на јабуци. Код нас је присутан и чини значајне штете. Осим јабуке напада и друге воћне врсте као што су крушка, орах и дуња. Присутан је свуда гдје се гаји јабука, штете настају услијед убушивања гусјеница у плод јабуке гдје долази до црвљивости самог плода. Нападнути незрели плодови опадају, а преосталим плодовима је смањен квалитет због црвљивости. Савијач јабуке има 2 генерације годишње. Презимљава као гусјеница у пукотинама коре и испод коре дебла.

Слика 1. Ларва савијача јабуке

 

Примјеном неких агротехничких мјере може се смањити бројност популације савијача јабуке. Од превентивних мјера препоручује се уништавање опалих плодова у воћњацима и хигијена у и около складишта. Препоручује се постављање трака (лови појасеви) од валовитог картона около стабала. Ловни појасеви се постављају пред крај пиљења ларви а уклањају се прије излијетања лептира. Траке се уклањају и спаљују сваких 15 дана, ради уништавања ларви.

 

Слика 2. Постављене траке од валовитог картона около стабла (ловни појасеви)

 

Најважније је правилно одредити вријеме третирања када је у питању ова штеточина. Сузбија се искључиво превентивно на бази праћења развоја инсекта. Оптимално вријеме за примјену средстава за заштиту за сузбијање гусјеница савијача омогућују нам феромонске клопке. Помоћу суме ефективних температура и  феромонских клопки пратимо улов лептира и на основу ових метода даје се препорука за третирање. Помоћу феромонских клопки усавршене су методе праћења лета савијача, праћење критичног броја лептира и одређивање оптималног рока сузбијања.

Слика 3. Феромонска клопка

 

Код појаве прве генерације савијача препорука је третирати 6 до 8 дана након критичног броја лептира, а код љетних генерација третирање вршити 4 до 6 дана од појаве критичног броја лептира. За сузбијање прве генерације савијача јабуке препоручује се примјена инсектицида из групе регулатора развоја активне материје: феноксикарб (препарат Insegar 25 WG). Третирање против прве генерације обавља се инсектицидима на бази активне материје клорантранилпрол (препарат Coragen 20 SC) ili емамектин (препарат Affirm). На почетку пиљења ларви може се примјенити активна материја спинеторам (средство Delegate 250 WG). Инсектициди из исте групе примјењују се највише два пута у сузбијању да се не би развила резистентност код штетних инсеката.