НајновијеПраћење болести и штеточина

Испажњеност псеудотеција Venturia inaequalis

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази плодови oко половине коначне величине  (BBCH 75). Микроскопским прегледом листова регистрована је испражњеност…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Испажњеност псеудотеција Venturia inaequalis

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази плодови oко половине коначне величине  (BBCH 75). Микроскопским прегледом листова регистрована је испражњеност…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis (XV недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази плодови oко половине коначне величине  (BBCH 75). Проценат дозрелости псеудотеција за ову недељу…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis (XIV недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази пречник плода до 40 mm  (BBCH 74). Проценат дозрелости псеудотеција за ову недељу…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis (XIII недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази друго опадање плодова (BBCH 73). Проценат дозрелости псеудотеција за ову недељу је 88,13%,…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis (XII недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред налази се у фенофази плодови достигли димензије до 20 mm (BBCH 72). Проценат дозрелости псеудотеција за ову…
НајновијеПраћење болести и штеточина

Праћење дозрелости и испражњености псеудотеција Venturia inaequalis (XI недеља)

На локалитету Требовљани (Градишка) засад јабуке се налази у фенофази плодови достигли димензије до 10мм, опадање плодова после цвјетања  (ВВСН 71). Проценат дозрелости псеудотеција за…
НајновијеСтручни чланци

Праћење лета аскоспора Venturia inaequalis – искуства у 2018.

Током прошле године на подручју Градишке се пратила појава болести Чађаве пјегавости листа и краставости плодова (Venturia inaequalis) . Праћење се вршило сакупљањем презимјелих листова…
Стручни чланци

Штетни инсекти ускладиштених житарица и кукуруза

У циљу очувања квалитета зрна и ускладиштене масе, житарице је потребно адекватно складиштити. Једна од опасности код складиштења житарица представљају инсекти који могу да проузрокују…