Кишни период погодује развоју болести, па би било потребно извршити заштиту кромпира и лубенице фунгицидима чим прилике дозволе. Исто тако, потребно је нагласити да је сунчани период прије кише веома погодовао развоју племењаче, како код лубенице тако и код кромпира.

Заштита кромпира

Послије престанка кише, а чим прилике дозволе да се може ући на парцеле потребно је извршити заштиту кромпира против племењаче фунгицидима на бази: диметоморф-а, манкозеб-а или металаксил-а. Могу се користити фунгициди са једном активном материјом али пожељније би било да се користе комбиновани са двије активне материје. Црна пјегавост кромпира захвата лист, стабло и кртолу кромпира, а симптоми болести су појава концентрисаних пјега округлог до неправилног облика на листу као и појава округлих утонулих пјега на кртолама.

Суша, високе температуре и краћи влажни период погодују развоју болести. Третирање треба извршити фунгицидима на бази: азоксистробин-а или манкозеб-а. Кромпирова златица може начинити огромну штету на парцели. Прва генерација обично презимљава у земљи, тако да би идеална заштита била плодоред са којим би број третирања свели на минимум. Међутим, на парцели гдје се налази кромпир претежно се појављују од 2 до 4 генерације кромпирове златице. Прво третирање треба извршити чим се уочи појава златице, а наредна заштита се ради у зависности од стања на парцели. Заштита се врши инсектицидима на бази: метафлумизон-а или тиаклоприд-а. Препорука је да се врши комбинација инсектицида, тј. да се код сваког третирања мијења активна материја да златица не би развила резистентност.

Заштита лубенице

Тренутно лубеница се налази у различитим фазама развоја, од ницања до пуштање вријежа и првих цвјетова. Разлог томе је огромна количина кише у протеклом мјесецу која је довела до поновног пресађивања лубеница. У тренутним временским условима најизраженије је појављивање племењаче лубенице. По престанку падавина, а чим се буде могло ући на парцеле, потребно је извршити заштиту фунгицидима на бази: манкозеб-а, металаксил-а, азоксистробин-а или пропимеб-а. Препоручује се комбинација различитих активних материја код сваког третирања. На парцелама код којих је фаза развоја првих цвјетова потребно је извршити превентивно третирање против трипса инсектицидом на бази: форметанаст-хидрохлорид-а или бифентрин-а. Превентивна третирања би требало вршити периодично док год траје цвјетање. Исто тако, једна од значајних болести лубенице јесте и пепелница која настаје послије кишног периода када имамо повишену температура ваздуха и повишену влагу. Третирање би требало извршити фунгицидима на бази: азоксистробин-а или бупиримат-а.

Потребан је свакодневни увид у стање на парцелама и превентивно дјеловање, јер само се тако остварује најбоља заштита биљака.