Након бербе, плодови, скоро свих воћних врста, су подложни нападу болести. Иако су у складиштима контролисани услови, долази до пропадања плодова усљед појаве одређених болести. Јабука и крушка се најчешће чувају у контролисаној атмосфери и та технологија складиштења не спрјечава пропадање плодова ако они на себи носе латентни инокулум патогена који је пренесен из воћњака.

Болести које се развијају и након бербе су Monilinia fructigena, Glomerella cingulata, Penicillium expansum, Botrytis cinerea i Colleteotrichum spp. Оно што је заједничко овим болестима је да могу значајно да умање квалитет плода и утичу на појаву трулежи и пропадања плодова. Kарактеристични симптоми на плодовима испољавају се у виду појаве плијесни или трулежи, заражено ткиво постаје мекано на додир, смеђе je до црне боје, плодови губе тржишну вриједност и практично постају неупотребљиви.

 

Слика 1. Tрулеж плодова јабуке

Слика 2. Трулеж плодова крушке

 

 

 

 

 

 

 

Прије складиштења често је неопходно да се плодови третирају да би се избјегли могући ризици од појаве физиолошких промјена на плодовима и појаве обољења у току чувања. У недостатку калцијума плодови брзо пропадају чак и када су задовољени сви услови у складишту. Третирање калцијумом врши се због спрјечавања појаве горких пјега и других физиолошких промјена на плодовима. За ту намјену користе се различита једињења калцијума.

Примјена фунгицида за ову намјену је јако строга, због могућности остатака резидуа пестицида. За сузбијање проузроковача складишних болести примјењују се фунгициди пред бербу са што краћом каренцом. Примјеном фунгицида може се значајно смањити губитак пропадања плодова у складиштима и продужити вријеме складиштења. Заштита би требала бити проведена превентивно задњих мјесец дана прије бербе, нпр. примјена препарата на бази активне материје флудиоксонил, превентивни фунгицид са контактним дјеловањем који сузбија проузроковаче болести Colletotrichum spp., Penicillium spp., и Botrytis spp.