Жетвени остаци, њихов значај за земљиште и наредне културе

У процесу биљне производње, послије скидања појединих усјева, појављују се жетвени остаци, а они се састоје од коријена и надземних дијелова биљака. Те жетвене остатке пољопривредни произвођачи користе на својим газдинствима или их заоравају. На подручју Лијеве поља један дио пољопривредних произвођача због вишка  тих жетвених остатака  врши спаљивање истих, што је несхватљиво и јако штетно по земљиште и наредне културе .

Спаљивањем тих остатака потпуно се губи органска материја и азот, уништава се корисна микрофлора и фауна земљишта,  загађује се околина .

Најбоља опција је заоравање жетвених остатака али их прије треба уситнити ради лакшег и равномјернијег уношења у земљиште, а то се изводи разним тарупима или адаптерима који се постављају на комбајне.

Такви уситњени биљни дијелови праве потешкоће при заоравању па се на плугове постављају посебни додаци који олакшавају заоравање. За заоравање кукурузовине користе се плугови високог клиренса који омогућавају  добро извођење ове операције без могућности загушења плуга при раду.

Вријеме заоравања зависи од времена жетве или бербе али такви остаци могу остати дуже на њиви, гдје долази до омекшавања масе што олакшава уношење остатака у земљиште. Не препоручује се заоравање биљних остатака у прољеће пред сјетву јер отежава предсјетвену припрему и загушење сјетвених апарата у процесу сјетве.

Количина биљних остатака зависи од врсте биљака, сорти и хибрида, временских услова, примјене адекватне технологије у процесу производње и код нас на подручју Лијевче поља крећу се орјентационо 4 – 5 t/hа сламе , 8- 10 t/hа кукурузовине, 3- 4 t/hа сојиних остатака и 4 -5 t/hа сунцокретових остатака.

Дубина заоравања мора бити подешена према количини масе која се заорава. Кукурузовина се заорава на дубину 25 – 30 cm ради веће количине масе, а слама се заорава на мању дубину  око 20 cm због мање количине масе.

Овако заорани жетвени остатци у биљној производњи имају низ предности, а оне се огледају у следећем :

  • Стимулишу се биолошке и хемијске активности земљишта
  • Позитивно утичу на саму структуру земљишта
  • Побољшавају водно – ваздушни режим земљишта
  • Побољшавају топлотне особине земљишта
  • Омогућују боље кружење органске материје у земљишту
  • Побољшавају дренираност земљишта ….

Свим пољопривредним произвођачима препоручујем да обавезно заоравају жетвене остатке, а никако да их пале, јер на тај начин поправљају плодност, продуктивност земљишта, а самим тим добију  веће и квалитетније приносе.