Технологија производње тиквица на отвореном

Основна и додатна обрада

Вршити основну или додатну обраду зависи од времена пресађивања, односно да ли се тиквица пресађује као прва или друга култура у плодореду. Прије саме основне или додатне обраде треба извршити растурање стајског и расипање минералног ђубрива у количини од 30 до 50 тона по хектару, односно од 300 до 500 килограма по хектару формулације 1:2:3. Међутим, наведене количине најбоље је прилагодити претходно урађеној анализи земљишта и на основу планираних приноса у будућој сезони. Основна обрада се врши послије растурања стајског и расипања минералног ђуброва, а састоји се од дубоког заорања ових материја. Код додатне обраде прво се врши тањирање или пролазак сјетво – спремачом па послије фрезање ако је то потребно. Додатна обраде се завршава када постигнемо мрвичасту структуру земљишта величине фракција од 0,5 до 5 милиметара.

Припрема и садња

Послије завршене додатне обраде замљишта приступа се припреми за садњу. Припрема за садњу обухвата више фаза: равнање земљишта, израду банкова, постављање система за наводњавање и млач фолије и обиљежавање редног растојања. Равнање земљишта се врши уколико се додатном обрадом није вршило фрезање. Израда банкова није обавезна мјера, међутим има низ предности због којих би је требало урадити. Основне предности банкова су боља аерација земљишта, приликом кишног периода не долази до накупљања воде и гушења коријеновог система и не долази до збијања замљишта у зони коријена. Растојање између банкова је од 1 до 1,5 метара, а висина банкова од 20 до 30 центиметара. Постављање система за наводњавање и малч фолије врши се помоћу машина специјално конструјисаних за ову намјену. Најчешће се користи црна малч фолија и ПВЦ цријева са распоном капаљки од 10, 15 и 20 центиметара. Након извршених радњи приступа се обиљежавању редног растојање. Обиљежавање није обавезно, међутим даје нам податаке о тачном броју биљака који је битан са израду плана прихране и норми наводњавања, а има и естетски карактер.

 

Садња се обавља ручно на већ постављеној малч фолији. Редно растојање је од 50 до 100 центиметара, а зависи од бујности хибрида и међуредног растојања банкова. Вријеме пресађивања је од почетка маја до краја августа. Ако се производња обавља на већим површинама садња би се требала обављати у етапама, разлог томе је да се послије олакша брање и постигне што већи проценат прве класе плодова. Пресађивање вршити у раним јутарњим и касним поподневним часовима када су температуре ниже. Прије изношења расада пожељно је извршити залијевање или потапање расада у мјешавину НПК ђубрива формулације 1:3:1 или 1:4:1 у количини од 25 до 30 грама у 10 литара воде и фунгицида на бази пропамокарб хидрохлорида или пропамокарб фосетила у количини од 10 до 15 милилитара.

 

Наводњавање и прихрана

Прво наводњавање обавља се одмах послије пресађивања. Ако се пресађивање обавља током цијелог дана пожељно је константно или периодично наводњавање. Интервали и норме наводњавања се повећавају са фазама развоја биљке. Пошто тиквице развијају велику надземну њена евапотранспирација је велика, а самим тим и потребе за водом. У фази интезивног брања наводњавање треба обављати послије сваке бербе. Са наводњавањем врши се и прихрана. Прихрана се обавља азотним ђубривима КАН-ом или АН-ом једном до два пута седмично у зависности од фазе развоје биљке. Исто тако, сваких десетак дана пожељно би било извршити прихрану калцијумом да би имали равне, глатке и сјајне плодове. У фази интезивног брања треба извршити прихрану НПК ђубривима са наглашеним садржајем калујума формулације 1:1:4 у количини од око 2 грама по биљци. Због повећаног броја заметнутих плодова требамо промјенити систем прихране, да би ти плодови што прије били за брање.

 

Заштита и њега

Основна заштита треба да је урађена у фази расада, а ако није онда је треба извршити одмах послије пресађивања фунгицидима на бази бакра. Наредни ток и програм заштите зависи од стања биљака, тако да је потребно пратити стање и превентивно дјеловати. Исто тако, механичним уклањањем обољелих плодова и дијелова биљака смањује се могућност појаве болести, а самим тим и употребу постицида. Одржавање простора између банкова може бити хемијским или механичким путем. Хемијским путем врши се употреба тоталног хербицида, док механичким путем можемо вршити фрезање или окопавање простора. Исто тако, могуће је извршити малчовање простора између банкова сламом. Малчовање сламом има вишеструку корист: спречава раст корова, смањује исушивање земљишта, приликом већих падавина омогућава бржи улазак на парцелу и не долази до прљања плодова. Пошто тиквица има велику надземну масу могуће је постављање лутрасила без потпоре. Лутрасил је јако битан за рану прољећну и касну јесењу производњу. Период брања је ранији за 5 до 7 дана у односу на перцеле које не користе лутрасил.

 

Брање и паковање

Брање се обавља од 15 до 30 дана од дана пресађивања. Временски период од пресађивања до првог брања зависи од времена производње и временских услова за дату сезону. У почетку берба се обавља свака 3 до 4 дана, а у фази пуне родности и интезивног брања свака два дана.  Међутим постоје хибриди код којих се брање обавља свакодневно. Плодови се беру ручно са или без помоћи  маказа и ножева. Заједно са плодом бере се и дршка плода или петељка дужине од 2 до 3 центиметра. Паковање плодова обавља се у дрвене или картонске гајбе. Ако се паковање обавља и дрвене гајбе унутрашњост гајбе треба обложити материјалом (нпр. папир) да не би дошло до механичког оштећења плода. Послије брања и паковања, ако се одмах не врши дистрибуција, привремено се складишти у тамне и хладне просторије.