С обзиром да рогатост одраслих јединки коза није пожељна особина, препоручује се обезрожавање јаради како би се избјегло одлучивање рогатих грла из приплода јер се природно шута грла одлукују неким карактеристикама које нису пожељне. Наиме, утврђено је да су шуте козе мање отпорне, да доносе на свијет више мушке јаради, да су јарад шутих коза мање тјелесне масе, као и да је велика вјероватноћа да ће се парењем оба шута родитеља добити неплодно потомство. Зато је пожељно да барем један од родитеља буде природно рогат али и да се обави обезрожавање јаради. Обезрожавање јаради најбоље  је обавити у првим седмицама живота и то у периоду када се рогови тек почну појављивати. Најчешће се за обезрожавање јаради користе разна хемијска средства, те препарати на бази јаких киселина и база, али и пробор за термичко обезрожавање. Том приликом је потребно да се рог који је тек почео да расте потпуно одстрани како се више не би развијао. Поступак обезрожавања је потребно избјегавати код одраслих грла из разлога што је обезрожавање у старијој доби веома болно и непријатно за животиње, јер се најчешће обавља тестерисањем рогова или уз помоћ јаких гумених прстенова који се стављају на основу рога.