Складиштење и чување средстава за заштиту биља

Прољеће је вријеме кад се обавља сјетва многих ратарских и повртарских култура, али и вријеме кад произвођачи највише  примјењују хемијске мјере заштите, како тек засијаних прољећних, тако и озимих врста и засада воћа како би били сигурни да су своје усјеве и засаде заштитили од многобројних штетних организама.

Том приликом се често купују и непотребна средства и превелике  количине средстава за заштиту биља, а што је још битније, та средства се не складиште у одговарајуће просторије и на адекватан начин.

Због тоге је неопходно  дати адекватне савјете нашим произвођачима и упознати их са обавезама које су регулисане прописима из области средстава за заштиту биља, а проистичу из наведене проблематике.

Корисник средстава за заштиту биља дужан је осигурати простор за чување средстава за заштиту биља од  дана куповине, до дана примјене на газдинству.

Средства за заштиту биља се морају чувати у оригиналној амбалажи, одвојено од хране и хране за животиње, те других предмета опште употребе, изван домашаја дјеце, уз одређене услове у погледу температуре, влаге и свјетлости и у складу с другим условима наведеним на етикети.

Пожељно би било да, корисник средстава за заштиту биља које није потрошио у једном третману или вегетацији, а иста су у року трајања, на амбалажи  запише датум када је исту отворио. Нарочито је то важно ако се зна да ће преостала количина  средства остати и за идућу вегетацију, али и због евиденције о утрошеним средствима у току вегетације.

Не препоручује се чување већих и непотребних количина средстава за заштиту биља.

Ако постоји потреба за чувањем веће количине средстава за заштиту биља, таква просторија мора бити израђена од чврстих и отпорних материјала који се лако чисте.

На поду просторије не смије бити директног одвода у канализацију.

Мање количине средстава за заштиту биља треба чувати у ормару под кључем и са ознаком за отрове, односно назначити да се у њему налазе средства која су отровна за људску употребу.

Ормари треба да буду израђени од отпорних и инертних материјала који не упијају средство, ако се исто, евентуално, проспе и који се једноставно чисте, ако пак дође до просипања.

 

У наведеном случају је потребно  осигурати и одређени материјал (земља, пијесак)  за чишћење просутог средства ако дође до оштећења амбалаже или излијевања средства за заштиту биља као  и посуду предвиђену за тај материјал, означену за ту намјену.