Препоруке за поступање са културама и сточном храном на поплављеним подручјима

1.Упутство произвођачима за санацију поплављених усјева кукуруза

На површинама засијаним кукурузом, штете од поплава су различите у зависности од карактеристика земљишта, фенофазе развоја биљке, времена трајања и интензитета поплавног таласа. Ако се вода на засијаним парцелама кратко задржала, а сјеме није никло након повлачења воде извршити разбијање покорице на површини земљишта како би се омогућила аерација и побољшало ницање биљака, даље наставити са уобичајеном агротехником.

Ако је са парцела бујица однијела сјетвени слој земљишта (биљке су у фази 3 до 7 листова, али су угинуле због огољевања корјена) треба потањирати парцелу и извршити поновну сјетву; користити хибриде ФАО групе 400-300, а у случају касније сјетве и ФАО гупе 200; након ницања урадити сузбијање корова и култивацију са прихраном, односно наставити са уобичајеном агротехником.

Ако је на засијаним парцелама дошло до гушења изниклог кукуруза услед дуготрајног задржавања воде уколико је земљиште повољног механичког састава, брзо се исушује и није сабијено извршити директно пресијавање парцела, без претходне предсјетвене припреме; сијати хибриде FAO 400 или 300 на размак у реду од 24 cm, даље наставити са уобичајеном агротехником. Кад се вода кратко задржала и није дошло до ерозије (одношења) земљишта и ако нема видних оштећења кукуруза (развијеност до 6 листова) у случају велике закоровљености усјева, што прије третирати усјев хербицидом, користити препарате на бази дикамбе или бентазона, као и препарате на бази никосулфурона или комбинацију наведених активних материја у једном препарату; након сузбијања корова извршити култивирање са прихраном у дози од 250-300 kg/ha.

2.Упутство произвођачима за санацију поплављених усјева стрних жита

Стрна жита (пшеница, тритикале) су у фази класања, а јечам у фази млијечне зрелости и осим подручја на којима лежи вода неколико дана или која су поваљана бујицом  се брзо опоравила од поплаве.

Жита која су још у води вјероватно ће бити уништена, те је ове површине након повлачења воде потребно што прије заорати заједно са цјелокупном масом и планирати пострну или чекати јесењу односно прољетну сјетву.

Ако је дошло до полијегања усјева, а усјев је прљав од земље, има разних наноса, лишће је углавном труло, стабљика омекшана, овакав усјев треба што прије заорати.

Жита гдје се вода мање задржала и тамо гдје клас није био у води могу да до краја периода зрења донесу какав такав принос, ово нарочито важи за сорте које касније стасавају. Током жетве ће се знати права ситуација и одлучити да ли је овај производ  за људску храну или за исхрану стоке.

3.Повртно биље

Повртно биље је од свих пољопривредних усјева најосјетљивије на плављење и у принципу већина повртних усјева послије једнодневног плављења је уништена.

Лиснато поврће као што је: салата,шпинат, блитва, млади купус, млади лук и сл. се без обзира на дужину плављења, па мада она била и кратка и без видних последица по усјев,  не смије користити у исхрани из здравствених разлога и ти усјеви се требају заорати или затањирати и на тим површинама засновати нову производњу. И јагоде које су поплављене се не смију користити.

Плодовито, коријенасто и кртоласто поврће као што су паприка, парадајз, патлиџан, краставац, лубеница, диња, кромпир, мрква, першун и сл. се налазе у почетној фази развоја и уколоко су преживјели поплаву и сада настављају са развојем могу се по приспијећу плодова користити и исхрани и продавати, са тих биљака које су сада у вегетативном развоју треба без чекања кише одстранити прљавштину (опрати). Исто се односи и на поврће у заштићеном простору, а  ради просушивања земљишта уклонити малч фолију, а по потреби и комплет фолију са пластеника ради једноставнијег одржавања и заштите здравља биљке.

4.Воће

Код воћки стаблашица ако није дошло до физичких оштећења или дуготрајнијег лежања воде неће доћи до неких већих проблема. Малине и јагоде које су биле у поплавном таласу могу бити и физички оштећене а такође могу имати и одношење површинског слоја земљишта. Проблеми у воћњацима настају због повећања влажности које доводи до повећаног напада биљних болести и већег притиска штеточина.  Треба водити рачуна о томе и редовно вршити прегледе и заштиту засада.

5. Луцерка, црвена дјетелина, траве, травно-дјетелинске смјеше

Ако је парцела неколико дана била под водом, трава запрљана блатом и полегла трава првог откоса није за употребу и не препоручује се њено кориштење за сточну храну. Ако је површина полегла на једну страну, потребно је косити „на залаз“, односно супротно од правца полијегања. Када нове биљке достигну пораст од 15 cm потребно је прихранити са КАН-ом 27% у количини од 100-150 kg/ha, прихрану урадити и за легуминозе (дјетелине), јер је вода испрала азот из ораничног слоја. други откос косити и користити за сточну храну на уобичајен начин.

Поплављене површине под ливадама и пашњацима покосити чим прије како би се на вријеме развила нова, неконтаминирана крма. Не смије се косити превише ниско („обријати травњак“), јер на тај начин успоравамо регенерацију другог откоса.

6. Препоруке за поступање са сточном храном са поплављених подручја

Храну која је била у директном контакту са водом из поплавног таласа не стављати у промет;

Овлажена хранива је најбоље сушити на јаком сунцу, које ће уништити већину штетних микроорганизама, микробиолошку анализу сточне хране урадити непосредно прије

кориштења, a након сушења и након оспособљавања, јер нпр. микотоксини и друге врсте квара хране могу да се појаве тек након неколико дана, па и седмица.

Навлажени дио прекрупљених зрнастих  хранива, потпуне и допунске крмне смјесе, премикси, у пелетираном или расутом стању се требају без размишљања одбацити.

Ако је силажа прије поплаве била здрава и није било могуће видјети пљеснива или угљенисана мјеста, довољно је одбацити натопљени слој силаже. Ако након уклањања видљиво наквашеног слоја, силажа која је испод није промјенила влажност, нити рН вриједност, што искусни практичар може, чулом додира и мириса, ваљано процјенити (влажност треба да буде до 72 %, а рН до 5.0), остатак користити без ограничења,

Поплављену зрнасту храну код које дође до бубрења и/или клијања зрна треба  нешкодљиво уклонити. У случају да је током складиштења осушеног хранива дошло до видљивих промјена на истом, неопходно је прије употребе обавити и микробиолошку анализу. Ако се тако не поступи, таква хранива треба нешкодљиво уклонити.

Као и силажа, сјенажа која је била доброг квалитета прије поплаве може да се користи након што уклоните наплављени слој. При томе дио који се одбацује треба да захвати дубљи дио здравог слоја него што је то случај код силаже.

Сијено које је поплављено треба без размишљања одбацити. То се односи и на дехидровану луцерку, у расутом или пелетираном стању а и сву поплављену сламу треба одбацити.

7. Препоруке за поступање са механизацијом са поплављених подручја

Прије било каквог рада на поплављеном трактору, потребно је одстранити акумулатор,Добро испрати све склопове мотора и сачекати 24 сата да се вода оциједи .Мотор трактора никако не стартовати док се детаљно не прегледају и очисте сви склопови. Најбоље је да стручна особа провјери исправност мотора и електричних инсталација.  Сматра се да су електрични склопови који су током боравка под водом имали напајање, трајно оштећени, док се електронски дијелови, који нису били под напоном, могу дјелимично поправити (прањем, чишћењем и сушењем). Када су у питању електрични склопови, сваки дио треба извадити из трактора и добро га осушити. Прије поновног повезивања, све контакте треба добро очистити и нанијети одговарајући контакт-спреј. Посебну пажњу обратити на лежаје који се налазе у електричним склоповима, (неопходно их је замијенити). Уколико је трактор краткотрајно био захваћен плавном водом и ако је дошло до мањег уласка воде у коморе са уљем потребно је провјерити ниво уља у коморама,

уколико је дошло до малог повећања нивоа уља у коморама треба искористити чињеницу да се вода увијек налази на дну коморе, те одвијањем заптивке на дну коморе испуштати воду док се не појави уље. Ово је изводљиво у коморама за трансмисију.  Када је у питању уље у мотору, уколико се појављује вишак на мјерачу, неопходно је извршити замјену уља, као и замјену свих филтера. Након замјене уља у мотору, постоји могућност појаве „бијелог уља“ које је резултат мјешања уља са остатком воде која ће за неколико радних сати испарити, а резултат тог процеса је појава бијелог дима на издувној грани. У том периоду не треба преоптрећивати мотор. Корисна превентивна мјера је поновна замјена моторног уља и филтера након краћег периода рада.

Резервоар за гориво треба потпуно испразнити, испрати и добро осушити, извршити контролу хладњака, преносног система, као и система за кочење, којима ће такође бити потребно чишћење, подмазивање, промјена уља, а можда и замјена одређених дијелова,ремење је такође потребно измјенити пошто их супстанце из плавних вода нагризају, те након кратког периода употребе долази до деформација. Ттрактори новије производње су комплексни и састоје се од бројних софтверских компоненти које су подршка покретним и непокретним дијеловима, као и осталим склоповима те је и процес санације након поплава знатно компликованији. Прикључну механизацију је потребно детаљно испрати, промјенити ремење, уље и подмазати механичке склопове.

8.Земљиште

На поплављеном подручју идентификована су три основна облике деградације пољопривредног односно, повртног земљишта и то испирања земљишта, односно, одношење хранива те је потребно по повлачењу воде извршити површинску припрему и обилније ђубрење земљиште са НПК ђубривом, а након тога засновати нову производњу; одношење  плодног слоја земљишта различитог интензитета по дубини профила и ширини, потребно је извршити санацију земљишта уз помоћ стручних служби; нанос квалитетне земље, углавном смјеше хумусних материја помијешаних са пјеском и шљунком потребно је уколико нема плавних наноса (пањева, камења, и сл.) који онемогућавају обраду  сачекати да се земљиште оциједи и онда само површински припремити сјетвени слој и без ђубрења засновати нову производњу.