Економски велики и  значајан проблем у гајењу малине су штете које наносе гриње својим исхраном. Интезивирањем гајења малине и умножавањем садног материјала из производних засада чије здравствено стање није контролисано, преставља битан извор ширења ове штеточине. Такође наши произвођачи немају навику да штите тек засађене засаде што утиче на умножавање популације гриња. Гриње нису инсекти, припадају реду Acarina и  сличније су пауцима. Имају четри пара ногу и углавном нису видљиве голим оком.

На малини се јавља више врста и то:

  • Eriophyes gracilis ериофидна гриња листа малине
  • Panonychus ulmiцрвени паук
  • Tetranychus urticae- обични паучинар
  • Eriophyes essygi ериофидна гриња плода малине

Ериофидна гриња листа малине (Eriophyes gracilis) креће са развићем већ на 11 °C рано у прољеће. Храни са са појавом првих листића, а касније се примјећује симптоми- појава зелених мрља по листу. Стапају се у велика расута свијетла мјеста и могу се проширити на цијелу површину листа.

Црвени паук (Panonychus ulmi) је полифагна штеточина, јавља се великом броју у условима суше. За разлику од осталих гриња полаже двије врсте јаја: зимска јаја, из којих се пиле ларве рано у прољеће и љетња. При јачем нападу црвене гриње, лист малине добија мраморно-бијеличасту боју,која касније касније прелази у бакарну. Због немогућности довођења хранљивих материја у плодове они се суше и опадају.

Обичан паучинар (Tetranychus urticae) паразитира велики број биљних врста, посебно у сушним условима причињава велике штете. Храњењем на листу малине, боја се мјења у сивкасто-оловну. У случају јачег напада долази до сушења листа. Ако је већа бројност испреда се паучина између нерава. 

Ериофидна гриња плода малине (Eriophyes essygi) може бити узрок “зрнавости“ плода малине. Нападнути плодови остају делимично бијели, не сазревају и деформишу се и заустављају развој вршних делова.

Сузбијање гриња се мора вршити у више третмана због преклапања генерација и развојних стадијума. Већина акарициди дјелују само се поједине развојне фазе гриња, тако да увјек имамо развојну фазу која наставља умножавање.

Прво третирање обавити након везивања малина до фазе пораста гранчице 10 cm и за сузбијање ериофидних гриња применити минерално уље у 2% (Galmin, Nitropol S) уз додатак абамектина 0,15%( Abastate, Verimec). Ово је идеална прилика да се сузбије гриња на почетку вегетације јер излази једнако у периода мировања и нема преклапања генерација. Ако се пропусти овај период сузбијање се врши до фазе пред цвјетање или након бербе малине.

(Abastate,Armada,Vertimec), спиродиклофен (Envidor-0,06%),фенпироксимат (Оrtus 5-SC-0,1%), пиридабен (Sanmite 20WP-0,06%), феназаквин (Demitan 200SC-0,06%)…

Сви набројани акарициди дjелују контактно тако да је веома битно обезбjедити добру покровност. Препоручена количина течности је 1000-1300 l/ha. Пошто само неки препарати имају трансламинарно дjеловање (крећу се лице на наличје листа), агрегати за третирање који ваздушном струјом окрећу лист (атомизери) најквалитетније покривају и лице и наличје листа.

Веома је важно истаћи да многе вирозе (Raspberry leaf blotch virus-RLBV) на малини даји симптоме као и присуство гриња, тако да треба извршити идентификацију проблема, па тек онда предузимати одговарајуће мере.

Због велике популације и раширености гриња у малињацима препоручујемо произвођачима да не чекају појаву симптома, већ да према програмима заштите превентивно третирају малињаке, у фазама развоја малине, када је повећана опасност од појаве гриња.