Правци могућег унапређења производње јагоде

Ниски тунели

Потражња за јагодом ван сезоне, али све чешћи неповољни климатски фактори (велике количине падавина, позни прољећни мразеви, град и јако сунчево зрачење након облачности) утицали су на произвођаче да покушају пронаћи успјешан систем гајења јагоде у заштићеном простору. У зависности од типа заштићеног простора, јагода се може гајити у ниским или полувисоким тунелима. Сви тунели се заснивају на потреби да се биљкама обезбиједе  што бољи услови за раст и развој и у оним периодима године када им клима то не дозвољава.

Производња у ниским тунелима

Инвестиције у ове тунеле су мање и могу се отплатити већ после прве године гајења јагоде. Високи су до 60, а широки до 150 центиметара зависно од ширине гредице. Најчешће покривају једну гредицу са један до три реда јагода на црној фолији. Оваквом производњом постиже се заштита јагоде од позних пролећних мразева, обилних падавина и града. Плодови сазревају раније за 10 и више дана него на отвореном пољу. Заштиту је лакше спроводити али и бербу, јер су плодови суви и чисти.

Недостатак ниских тунела, поред инвестиционих улагања, је и обавеза честог подизања фолије са стране дуж реда ради обављања бербе и заштите, а затим поново спуштање фолије уколико температура пада или имамо најаву падавина и града, што захтева додатну радну снагу. У условима високих дневних температура напола подигнута фолија служи као заштита од сунца, а уједно потпомаже струјање ваздуха да не би дошло до прегревања биљака .

Полувисоки тунели

Производња у полувисоким тунелима

Производња у полувисоким тунелима је све присутнија. Тунели су високи су од 180 до 250 центиметара, широки су од три до осам метара и дуги до 50 метара. Тунели се праве од дрвета или цијеви са фолијом која се учвршћава укопавањем у земљу. Проветравање тунела се обавља отварањем чеоних страна. Покровна пластична фолија је најчешће једнострука, дебљине 0,15-0,20 милиметра, са роком трајања од једне до неколико година. Генерално, ови тунели су најјефтинији јер трају више година.

Јагода се у полувисоким тунелима може гајити на земљишту и хидропонски у врећама и у коритима  или у гајбама на носачима уз прекривање фолијом.

Недостатак  су већа улагања у издизање изнад земље и припрему корита и гајби .

Предности су у уштеди радне снаге код извођења радова и бербе, нема корова  ,бољи је квалитет плода и раније сазревање .

Ранијим појављивањем плодова на тржишту постижу се знатно више цијене, те уз веће приносе који су такође карактеристични за заштићени простор (понекад и до 40 – 50 одсто), овај начин гајења јагоде може бити доста рентабилан, иако нису мали трошкови око набавке материјала за постављање заштићеног простора.