Предности примјене хербицида послије сјетве, а прије ницања усјевa кукуруза

Временске прилике омогућиле су ратарима да сјетву кукуруза почну у оптималном агро-року.  За успјешну производњу кукуруза од изузетне је важности правовремено сузбијање коровских врста.  Присуство корова на парцелама у великој мјери утиче на смањење приноса и квалитета кукуруза. Због тога је важно да у почетним фазама развоја, усјев буде  чист од корова, а то се  може обезбиједити примјеном земљишних хербицида. Често су пољопривредни произвођачи у дилеми да ли усјев третирати послије сјетве, а прије ницања или чекати корове да никну.  Земљишни третман има низ предности, представља важан корак антирезистентне стратегије, смањује конкурентност корова и обезбјеђује повољније услове за ницање кукуруза. Познавање састава и бројне заступљености појединих коровских биљака представља основни услов за избор хербицида.

Послије сјетве, а прије ницања  (пре-ем) кукуруза, могу се примијенити хербициди за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова. За сузбијање усколисних корова као што су дивљи сирак, мухари, класача, сврачица  препоручује се примјена препарата на бази активне материје С- метолахлор као што су: МОНТ 960ЕЦ, ТЕЛУС,  ДУАЛ ГОЛД 960 ЕЦ, БАСАР и сл. Ради проширења дјеловања на широколисне корове ови препарати се могу  примијенити у комбинацији са хербицидима на бази тербутилазина као што су: ТЕРБИС, ЗЕАЗИН, РЕЗОН и др. За потпуни учинак хербицида потребно је да након њихове примјене у року од 5 до 10 дана падне киша.