Уколико се жели добар и стабилан принос у производњи, заштита стрних жита од корова, проузроковача болести и штерточина је обавезна мјера током цијеле године.

Највећи проблем у тој производњи су свакако корови и на самим произвођачима је да одлуче о времену и начину сузбијања истих уз консултацију са струком. Треба напоменути да корови, ако се не сузбију на вријеме, могу умањити приносе на пшеници и јечму и до 15%. Ови усјеви су најосјетљивији у периоду бокорења,  чему би требало обратити посебну пажњу.

Прије него се одлучите за примјену хербицида треба прегледати усјев и утврдити који корови су заступљени на вашим парцелама и на основу врсте истих опредијелити се за одговарајуће средство уз препоруку стручног лица које се бави прометом средстава за заштиту биља. Добро је изабрати комбинацију средстава за уско и широколисне корове и по могућности оне који се могу мијешати заједно са фунгицидима и инсектицидима.

Уз све то се мора познавати стадијум развоја биљака.

Свакако треба мислити и на усјев који ће доћи на исту парцелу након завршетка вегетације биљке која се третира (посебно поврће, уљана репица, луцерка) и за исто тражити стручну помоћ лица у пољопривредној апотеци гдје, према досад регистрованим средствима, има сасвим довољно квалитетних средстава за ову намјену.

Што се тиче болести, пшеницу и јечам, као најзаступљеније врсте међу стрним житима, нападају исти, али и различити проузроковачи болести стрних жита, нарочито у овом периоду кад је усјев склопио редове чиме се стварају услови за већу влагу, неопходну за инфекцију.

ПШЕНИЦА

С обзиром на благу зиму ове године, примјећен је нешто јачи напад болести на појединим усјевима, нарочито тамо гдје је било доста влаге за остварење јаче инфекције. То су, прије свега пепелница и рђа.

Пепелница се прво јавља на доњем, а онда шири на горњем лишћу па и самом листу заставичару кад су штете и највеће.

Лисна рђа напада све житарице и ливадске траве, а симптоми се јављају, поред листова и на лисним рукавцима и стаблу. Кад је зима блага, а влажност висока врло брзо може прекрити цијелу површину листа што доводи до смањења фотосинтезе, а повећања транспирације и лист пропада све више.

 

                         

У овом периоду се може појавоти и сива пјегавост, али и касније све до почетка љета, кад су симптоми најтипичнији. Поред листа, симптоми се јављаjy и на рукавцу, стаблу  и класу. Њих примјећујемо као округле, браон пјеге са црним тачкицама у средини. Порастом болести пјеге се спајају и захватају све већу површину листа.

Уколико се желе остварити високи приноси пшенице, поред осталих мјера, неопходно је, средствима за заштиту биља, извршити и третирање против проузроковача наведених болести. На основу увида у Списак регистрованих средстава за заштиту биља, којег је донијело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, пољопривредне апотеке би требало да посједују одговарајућа средства за наведене болести.

То су фунгициди на бази пропиназола,  триадимефона, пропиконазола, карбендазима или комбинација епоксиконазола (триазол) и фенпропиморфа или пираклостробина итд. Приликом примјене фунгицида, овом приликом је добро примјенити и инсектициде против житне пијавице (леме) и других инсеката, нарочито ако је вријеме топло.

Поред редовне прихране, за стабилан принос се препоручује и примјена регулатора раста и то од бокорења до другог кољенцета. Они омогућавају бољу искоришћеност азота, а да при том усјев не полегне. Ова средства су, такође, регистрована у нашем министарству.

ЈЕЧАМ

Поред пепелнице и рђе, јечам нападају и неки други проузроковачи болести због чега се заштита, по некад, знатно разликује.

Често се дешава, нарочито кад је јесен била топла као претходна, да се у прољеће обавезно јави пјегавост чији су проузроковач различите врсте гљивица, а које могу знатно смањити приносе.

Најчешће болести јечма су: пругавост јечма, мрка и сива пјегавост као и мрежавост (или мрежаста пјегавост).

 

 

 

Заједничка карактеристика ових болести је да се у прољеће нагло развијају, у доњим дијеловима биљака, а касније, са порастом, се шире у горње дијелове.

Зато се препоручује примјена фунгицида у вријеме кад се примјењују хербициди у фази другог кољенцета тако да се спријечи ширење болести према листу заставичару.

Од фунгисида, тајкође, користити регистрована средства за заштиту биља при чему треба дати предност онима који се могу мијешати са хербицидима и инсектицидима јер лема напада и јечам.

С обзиром да је јечам склон полијегању, такође, је добро користити адекватне регулаторе раста.

Важна напомена: сва средства у заштити стрних жита (као и других биљних врста),примјенити у складу с  упутством призвођача средства за заштиту биља, уз правилно руковање с испражњеном амбалажом и складиштење, односно одлагање са препорукама са декларације. Поред тога водити евиденцију о третирању усјева у складу с важећим прописима.