На локалитету Јелићи (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази црвени балон до фазе пуног цвјетања (ВВCH 59-65). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 45,5%.

 

Локалитет Датум Сорта Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција
Јелићи 31.03.2022. Ајдаред

18

42

0%

Јелићи 04.04.2022. Ајдаред

15

45

12,20%

Јелићи 14.04.2022. Ајдаред

15

45

43,8%

Јелићи 20.04.2022. Ајдаред

16

46

45,5%