Njega kasnog krastavca u plasteniku

Kasna proizvodnja krastavca u plasteniku se može raditi kao proizvodnja kornišona ili proizvodnja salatara u zavisnosti od potreba tržišta ili ličnog odabira proizvođača.

Kasni krastavac je druga ili treća kultura u plodoredu, tako da bi prije sadnje trebalo izvršiti dezinfekciju plastenika. Može se uraditi varikinom u količini od jedne litre varikine u 30 litara vode. Dezinfikuje se zemljište, najloni, konstrukcija itd. Poslije presađivanja obavezno je navodnjavanje sa dužim intervalima. Norme i intervali navodnjavanja zavise od faze razvoja biljke i vanjskih temperatura. Sa porastom biljke povećavaju se norme i intervali navodnjavanja. Najveća norma navodnjavanja je u fazi intezivnog branja, a intervali su svaka dva do tri dana u zavisnosti kada se obavlja branje. Što se tiče prihrane, ona se obavlja zajedno sa navodnjavanjem i razlikuje se po fazama razvoja biljke.

U fazi ukorijenjavanja prihrana se vrši NPK đubrivima formulacije 1:3:1 ili 1:4:1 u količini do 1,5 grama po biljci sedmično.

U drugoj fazi, faza porasta do prvog branje, prihrana se vrši NPK đubrivima formulacije 1:1:1 u količini od 2 grama po biljci sedmično.

Treća faza je faza od početka branja pa do kraja branja, u ovoj fazi prihrana se vrši NPK đubrivima formulacija 2:1:2 ili 2:1:3 u količini do 3 grama po biljci sedmično. Ako na biljci imamo veći broj zametnutih plodova prihrana u trećoj fazi se može promijeniti u đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma formulacije 2:1:4 ili 1:1:4 u navedenoj količini za ovu fazu.

 

Najveći akcenat što se tiče zaštite treba staviti na plemenjaču i pjegavost lista. Zaštitna sredstva koja se koriste su na bazi: metalaksil, mankozeb, azoksistrobin, propineb, piraklostrobin i dr. Preporčuje se korištenje fungicida sa jednom ili dvije aktivne materije. Isto tako, aktivne materije prilikom svakog tretiranja treba mijenjati da patogeni ne bi razvili otpornost. Količina i koncentracija zaštitnog sredstva treba da je prilagođena fazi razvoja biljke. Tretiranje se uvijek vrši od vrha prema korijenu. Prilikom pojave prvih cvjetova treba voditi računa o pojavi tripsa i vršiti preventivna tretiranja. Ovaj period može biti i kraći u zavisnosti od količine insekata. Tako da se praćenje brojnosti insekata vrši postavljanjem plavih ljepljivih ploča/traka. Za praćenje brojnosti insekata na 100 metara kvadratnih plastenika potrebno je 5 traka. Drugi štetni insekti su lisne vaši, pa njihovu pojavu i brojnost treba pratiti jer su vaši jedni od prenosnika virusa. Praćenje njihove brojnosti se vrši pomoći žutih ljepljivih ploča, a tretiranje se vrši kada broj insekata prelazi ekonomski prag štetnosti. Isto tako, površine oko plastenika treba održavati, najbolja je stalna dodatna obrada (tanjiranje ili frezanje) ili postavljanje mreže protiv insekata na ostvorima plastenika.