Кромпиров мољац спада у значајне штеточине у производњи кромпира. Прави штете и на пољу и у складишту. Поред кромпира штеточина је парадајза, плавог патлиџана и дувана. Током вегетације у пољу наноси штете усјевима кромпира, а у повољним условима у складишту наставља развиће и повећава штете на кртолама. Критичан период напада мољца у пољу је од средине јула па све до вађења кромпира, а у току чувања од момента уношења у складиште. Може да формира од 5 до 7 генерација у пољу и складишту заједно.

Женка полаже јаја на наличје листа или по стабљици, а у складишту на кртоле, у дубину окаца или на површини кртола.  Гусјенице током вегетације изгризају унутрашње ткиво, праве широке мине неправилног облика, које попуњавају изметом. Касније се убушују у стабљику или прелазе у кртоле уколико  оне нису прекривене земљом. Тако оштећене кртоле доспију у складиште, гдје мољац у повољним условима наставља сa циклусом развоја. У кртолама испод покожице гусјеница прави ходнике који, када гусjеница напусти кртолу, постају црни, што је карактеристичан знак присуства мољца. На кромпир који оштете гусјенице насељавају се секундарне гљиве које изазивају трулеж.

 

Слика 1. Оштећене кртоле кромпира

 

Кромпиров мољац се сузбија превентивно. Приликом садње користити здраве и неоштећене кртоле, такође је бита примјена плодореда. Простори који се користе за складиштење кромпира морају бити потпуно чисти, прозрачни, са регулисаном влагом. Препоручује се да oтвори на складиштима буду затворени мрежама кроз које штеточина не може проћи, такође и да се кромпир вади у што краћем року, те кртоле након вађења не остављати на парцелама већ уносити у складишта. У складиште не уносити оштећене кртоле јер у њима могу да се налазе гусјенице мољца.

Уколико се кромпир неће вадити у наредном периоду препоручује се редовно наводњавање земљишта како не би долазило до сушења и пуцања покорице јер штеточина кроз пукотине земљишта доспијева до кртола на које полаже јаја. У овим усјевима се препоручују и хемијске мјере заштите, примјена инсектицида на бази активних материја: хлорантранилипрол (Coragen) и делтаметрин (Decis 2,5 EC).