Извори ризика у производњи млијека

Извори ризика на говедарској фарми су многобројни, посебно на производном и техничком нивоу. Самим избором расе и производном оријентацијом фарме – месо или/и млијеко усмјерили смо фарму на један одређен вид ризика. Организација фарме, начин држања стоке, начин и структура коришћења ораница за производњу властите сточне хране нови су извор ризика. Код држања стоке, као живог материјала такође постоје ризици здравља, репродукције и прираста који нас могу удаљити од повољног степена искориштења производног потенцијала расе.

Цијене и тржишни ризици су друга категорија извора ризика у говедарству. У пољопривреди је већина цијена инпута, а тако и готових производа, унапријед одређена, јер свако друштво настоји својим грађанима осигурати што јефтинији извор хране.

Ризик финансијске стране говедарске производње је нешто на шта су наши произвођачи већ навикли да им се догађа, али нису склони користити технике (алате) за умањивање, односно ублажавање његових посљедица. Праћење финансијских извештаја о пословању фарме, као и анализа финансијских показатеља није нешто чему су склони наши власници говедарских фарми, али ти алати ће у све већој мјери морати бити коришћени за управљање говедарском фармом и ризицима њеног пословања. Редовно консултовање финансијских извештаја и показатеља за оперативне (краткорочне), али и стратешке (дугорочне) одлуке морат ће бити стил управљања како на великим, тако и на малим говедарским фармама.

УПРАВЉАЊЕ

Корисно управљање ризицима важан је вид пословања говедарске фарме. Управљање ризиком укључује избор између алтернатива које смањују финансијску корист фарме. Главни извори ризика су несигурност временских прилика, приноса, цијене, владине политике, глобалног тржишта, али и други чиниоци који могу изазвати широки распон и одступања у приходу говедарске фарме. Власници говедарских фарми најчешће под појмом управљања ризиком подразумјевају предвиђање финанцијских ризика у будућем пословању, те односе трошкова и користи у пословању, посебно с обзиром на унапрјед уговарање производње хране на фарми, као и продају готових производа – млијека, прерађевина млијека и телади.

За производни ризик говедарске фарме основна стратегија је управљање производним потенцијалом основног стада, што значи веће искоришћење производних могућности расе, приближавање нормативима савремене производње по коефицијенту тељења, дужини лактације, прирасту телади, те производњи млијека по једном грлу. Понекад на здравље животиња не можемо утицати, па се као техника смањења или отклањања ризика користи осигурање животиња. Исто тако осигурањем усјева се настоји елиминисати утицај временских непогода на осигурање довољно сточне хране за фарму. Као стратегија управљања производним ризиком се предлаже и више производних циљева фарме, што значи комбиновање месне и млијечне компоненте, али и додатна прерада основног производа на фарми.

У руралном подручју највише је малих фарми с малим бројем грла у основном стаду и ограниченом могућношћу коришћења пољопривредног земљишта. Мали фармери су углавном несклони ризику, због свих производних ограничења. Једна лоша година може их одвести у пропаст, као што добра година доноси пословни опстанак. Они међу њима који поседују пољопривредну или другу образованост, едукованост из области производње којом се баве, способнији су прилагодити се промјенама на тржишту и у оквиру саме фарме, те схватити висину ризика код коришћења одређене технике и технологије на својој фарми. Зато није чудно да на темељу анализе ризика развијене земље ЕУ у руралним подручјима, те посебно подручјима с отежаним условима газдовања, проширују услуге едукације или савјетовања пољопривредника,  како би се осигурала егзистенција  и пословни развој по правилу малих говедарских фарми.

Производња млијека у свијету заступљена је на свим континентима и она историјски и сада представља огроман биолошки потенцијал у производњи људске хране. Посебну улогу у производњи људске хране има говедарство које је, уз постојање великих разлика, недовољно искориштено и то од екстензивног држања говеда до високо продуктивне индустријске производње говеђег меса и млијека.