Март је мјесец најзначајнијих промјена у пчелињем друштву.  У овом мјесецу пчеле прелазе из фазе мировања у фазу активног контакта са природом и интензивног умножавања нових генерација пчела радилица.  Потрошња хране се нагло повећава, а потребе за водом, топлотом и повољном микроклимом у кошницама су све израженије.

Због тога правовремене интервенције пчелара могу имати пресудан значај за прољећни развој пчелињих друштава и укупно искоришћење пчеларске сезоне.  Узорке угинулих пчела опет треба лабораторијски испитати и према резултатима се правилно одредити. Уколико се пронађу јака друштва без матице додају се матице из резерве, а слаба пчелиња друштва се обавезно припајају средње јаким друштвима .

У марту се у зависности од климатских услова, почиње са подстицајним прихрањивањем и то прво са шећерно – медним погачама, а касније са течном храном. Течна храна се користи ако температура ваздуха ноћу није нижа од 12 степени. Сада већи број биљних врста цвјета и даје полен, као што су: лијеска, врба, ива, бијела рада, дрен, њивска мртва коприва итд. У марту је неопходно одржавање појила. Појило са чистом водом поставља се у заветрини и на сунцу, јер пчеле радије узимају млаку него хладну воду. У почетку се вода може мало засладити како би се пчеле навикле на њу. Уколико у фебруару није извршено чишћење и дезинфекција подњача март је прави мјесец за то.

Пчелиња друштва се постепено одзимљавају. Мартовско отварање кошнице представља први прољећни преглед пчела. За детаљан преглед пчелињих друштава одабира се дан када је температура од 15 – 18 степени и без вјетра. Такође, пчелар треба да је чист, без разних мириса, парфема, бијелог лука, алкохолних мириса и др. У току раног прољећа преглед се обавља око подне када је дан најтоплији. При том прегледу утврђује се јачина сваког друштва, квалитет и количина легла, здравствено стање пчела и легла. Провјерава се квалитет и квантитет легла. Kомпактно и квалитетно легло упућује на присуство добре матице. Ако је легло раштркано,“грбаво“ и некомпактно, знак је да је матица лоша и стара. Такве матице се замјењују младим, здравим и по могућности селекционисаним матицама. Изузетно је важно да је храна квалитетна и на дохвату пчелама. Некада се догађа да пчеле гладују иако у кошници има довољно хране, која се налази даље од легла па пчеле не могу да се пребаце до ње. У том случају рамови с медом и цветним прахом приближавају се пчелињем клубету. Утопљавајући материјал се провјерава као и у претходним мјесецима и замјењује сувим. Ако је легло компактно и личи на јединствену плочу с поклопцима свеже боје, констатује се да је легло добро и здраво, и да је у друштву квалитетна матица. Болесно легло има тамну боју, може бити угнуто и испупчено, пробушено и ишарано, са непријатним мирисом. Уколико је саће старије од 3–4 године замјењује се. После извођења више генерација пчела (10 до 15), саће постаје све теже а ћелије све уже и плиће. Пчеле радилице изведене из оваквог саћа су ситније са недовољно развијеним појединим органима и изразито слабијим животним способностима. У старом саћу има више него што је потребно трутовских ћелија.  Ако у таквом друштву има довољно хране кошница се одмах затвара и оставља да се развија. Уколико је легло шарено, измијешано поклопљено и непоклопљено, одмах се сумња на исправност легла и квалитет матице. Тада се предузимају одређене активности како би санирали друштво. Половином, односно крајем марта, зависно од временских услова, вишак меда у кошници отклапа се виљушком. То се ради постепено а у једном наврату никад више од 200 квадратних центиметара.То је најбољи подстицај за брз развој пчелињих друштава. Пчеле ће такав мед брзо прерадити и дати младом леглу или га распоредити тамо гдје је најпотребнији.

Грешке које пчелар направи у марту тешко је исправити, а могу изазвати смањење приноса меда, па и угинуће друштава. Сви прегледи у овом мјесецу обављају се брзо и ефикасно, без јаких задимљавања и мириса.

У овом периоду некада влажност унутар кошнице може прећи границу која раздваја нормално од непожељног. Унутрашљост кошнице може да буде мокра, задњи оквири су пуни плесни па се замјењују другим. Ако се посједују резервне кошнице по лијепом дану рамове са пчелама пребацујемо у нове, суве и чисте кошнице а влажне износимо вани и чистимо. У слабијим друштвима може се сузити пчелиње гнијездо. Резерве меда у овом мјесецу су задовољавајуће уколико износе око 8 килограма.

Прије него што почне јачи унос полена и нектара, сузбија се вароа. Пчелиња друштва која имају довољно квалитетне хране у кошници, уједначенија су и брже се развијају, дају више меда и других пчелињих производа, отпорнија су на болести и штеточине, а потомство им је виталније. Благовременим проширивањем простора у кошници омогућује се довољно мјеста за уношење и прераду нектара. Потпуно се проширује лето како би пчеле лакше излијетале и улазиле у кошницу. За подстицање пчела на бољи развој окрећу се рамови, при чему вијенци са медом долазе близу лета. Пчеле пред летом не подносе медне вијенце па почну да отклапају медне поклопчиће и да пребацују мед у централни дио кошнице. Тако ће пчеле инстиктивно убрзати припремање ћелија за полегање јаја. У марту матица повећава број залежених јаја а који може достићи и 500 дневно.

Правовремено изимљавање пчелињих друштава подразумијева правовремени и детаљни преглед свих кошница на пчелињаку, спајање слабих с јаким заједницама, постављање појила, борба против болести. Пчеле излежене из јаја снесених у другој половини марта и првих дана априла учествоваће у главној пчелињој паши. Уколико се појави ноземоза у шећерни сируп се додаје неки од љекова за њено сузбијање.

Сва запажања о стању у кошницама треба евидентирати, јер ће ти подаци добро доћи при даљем праћењу пчелињих друштава. Поред рада на пчелињаку право је вријеме за интензивно ангажовање у радионици.