Zaštita maline

MALINA – Zasadi maline nalaze se u zavisnosti od lokaliteta i sorte u fazi početka cvjetanja do faze završenog cvjetanja. Zbog predstojećih padavina najavljenih za utorak 19.05.2020. postoji povećan rizik od infekcija maline sa prouzokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea). U zasadima u kojima još nije počelo cvjetanje preporučuje se primjena preparata na bazi azoksistrobina (npr. Quadris= 750 ml/ha) u kombinaciji sa insekticidom (npr. Karate Zeon = 0.2 lit/ha, karenca 7 dana) u dozi naznačenoj na etiketi proizvoda, radi suzbijanja lisnih vašiju, prstenara i malinine bube.

U zasadima u kojima se biljke nalaze u fazi cvjetanja ili završenog cvjetanja, preporučuje se primjena preparata na bazi piraklostrobina i boskalida (npr. Signum = 1,5 kg/ha), takođe u kombinaciji sa insekticidom.

U zasadima u kojima je evidentirano prisustvo eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis), preporučuje primena nekog od akaricida na bazi abamektina (Abastate, Amon, Vertimec = 1,0 lit/ha).

Ostavite odgovor