МАЛИНА – Засади малине налазе се у зависности од локалитета и сорте у фази почетка цвјетања до фазе завршеног цвјетања. Због предстојећих падавина најављених за уторак 19.05.2020. постоји повећан ризик од инфекција малине са проузоковачем љубичасте пегавости изданака и пупољака малине (Didymella applanata) и проузроковачима сиве трулежи (Botrytis cinerea). У засадима у којима још није почело цвјетање препоручује се примјена препарата на бази азоксистробина (нпр. Quadris= 750 мл/ха) у комбинацији са инсектицидом (нпр. Karate Zeon = 0.2 lit/ha, каренца 7 дана) у дози назначеној на етикети производа, ради сузбијања лисних вашију, прстенара и малинине бубе.

У засадима у којима се биљке налазе у фази цвјетања или завршеног цвјетања, препоручује се примјена препарата на бази пираклостробина и боскалида (нпр. Signum = 1,5 кг/ха), такође у комбинацији са инсектицидом.

У засадима у којима је евидентирано присуство ериофидне гриње листа малине (Phylocoptes gracillis), препоручује примена неког од акарицида на бази абамектина (Аbastate, Amon, Vertimec = 1,0 лит/ха).