JABUKA – Na većini lokaliteta od poslednje zaštite registrovane su padavine preko 20 lit/m2. Zbog spiranja prethodno nanesenog depozita fungicida, u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (V.inaequalis) i prevencije šteta od Alternaria sp, preporučuje se obavljanje kurativnog tretmana, čim se stvore uslovi za ulazak u parcele. Preporučuje se primjena preparata na bazi ditianona (Delan 700WG, Galileo i dr.) u kombinaciji sa preparatom na bazi difenkonazola (Score 250EC, Sekvenca, Diferent i dr.).

U zasadima jabuke, na sortama osjetljivim na pepelnnicu, dodati preparat na bazi miklobutanila (Systhane, Foton i dr.) i sumpora (Kumulus, Thiovit Jet i sl.).

Na terenu registrujemo visok intenzitet leta prve generacije jabukinog savijača (C.pomonella). Sa nastupanjem stabilnijeg vremena u narednoj sedmici, očekuje se intenzivnija ovipozicija pa se preporučuje primjena nekog od preparata sa ovicidnim djelovanjem na bazi hlorantraniliprola (Coragen i sl.), diflubenzurona (Dimilin, Inhilin i sl.), lufenurona (Match i sl.).