ЈАБУКА – На већини локалитета од последње заштите регистроване су падавине преко 20 лит/м2. Због спирања претходно нанесеног депозита фунгицида, у циљу заштите од проузроковача чађаве краставости јабуке (V.inaequalis) и превенције штета од Alternaria sp, препоручује се обављање куративног третмана, чим се створе услови за улазак у парцеле. Препоручује се примјена препарата на бази дитианона (Delan 700WG, Galileo и др.) у комбинацији са препаратом на бази дифенконазола (Score 250EC, Sekvenca, Diferent и др.).

У засадима јабуке, на сортама осјетљивим на пепелнницу, додати препарат на бази миклобутанила (Systhane, Foton и др.) и сумпора (Kumulus, Thiovit Jet и сл.).

На терену региструјемо висок интензитет лета прве генерације јабукиног савијача (C.pomonella). Са наступањем стабилнијег времена у наредној седмици, очекује се интензивнија овипозиција па се препоручује примјена неког од препарата са овицидним дјеловањем на бази хлорантранилипрола (Coragen и сл.), дифлубензурона (Dimilin, Inhilin и сл.), луфенурона (Match и сл.).