КРУШКА – На већини локалитета од последње заштите регистроване су падавине преко 20 лит/м2. Због спирања претходно нанесеног депозита фунгицида, у циљу заштите од проузроковача чађаве краставости крушке (V.pyrina) и других микоза (Mycosphaerella pyri), препоручује се обављање куративног третмана, чим се створе услови за улазак у парцеле. Препоручује се примјена препарата на бази дитианона (Delan 700WG, Galileo и др.) или флуазинама (нпр. Kardinal) у комбинацији са препаратом на бази дифенконазола (Score 250EC, Sekvenca, Diferent и др.).

На терену региструјемо висок интензитет лета прве генерације јабукиног савијача (C.pomonella). Са наступањем стабилнијег времена у наредној седмици, очекује се интензивнија овипозиција па се препоручује примјена неког од препарата са овицидним дјеловањем на бази хлорантранилипрола (Coragen и сл.), дифлубензурона (Dimilin, Inhilin и сл.), луфенурона (Match и сл.).

У случају присуства крушкине буве (C.pyri), заштиту од буве прилагодити заштити од јабукиног савијача, у зависности од присутних форми и бројности штеточине. У случају јаког напада крушкине буве, препручује се примјена препарата а бази спиротетрамата (Movento 100SC).