Вишедеценијска сарадња Ресора и ветеринарске амбуланте у Сокоцу

Ветеринарска амбуланта “ВЕТ ГУАРД” доо Соколац, је предузеће основано 2020. године, као правни наследник акционарског друштва “Ветеринарска станица Соколац”, тако да на истој адреси од шездесетих година прошлог вијека постоји ветеринарска организација, као једина која покрива терен епизоотиолошке јединице општине Соколац.

Вишедеценијска успјешна сарадња између фармера, ветеринарске организације и Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац резултирала је вишеструким повећањем укупне производње млијека иако је евидентно смањење броја газдинстава и укупног броја млијечних грла.

Kонтинуираним праћењем савремнеих трендова и у највећој мјери инплементираних преко  Ресора за пружање стручних услига ПЈ Соколац и ветеринарске организације, достигнути су производни резултати какви су данас присутни. У претходном периоду посредством ветеринарске организације реализовано је низ пројеката, финансираних од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Одјељења за теренску подршку Ветеринарског института Републике Српске, др Васо Бутозан, Бањалука. Тиме је проведен опсежан мониторинг здравља вимена и контроле предклиничких маститиса, чиме су фармери добили бесплатне резултате здравља вимена на фармама. Тиме је постављен плански приступ контроле и лијечења маститиса према антибиограму, а грла која су носила узрочнике заразних маститиса искључена су из даље репродукције.

Преко истих пројеката, сваке године на крају жетве врши се анализа кабастих хранива, како би се удио концентрованог оброка свео на оптималну мјеру и прецизним прорачуном остварио што мањи финансијски издатак по литру произведеног млијека, а повећала млијечност.

Такође, организован је низ едукативних предавања из области исхране, репродукције, метаболичких и заразних болести, те менаџмента у мљекарству. Предавања су организована у сарадњи Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди и поменуте ветеринарске организације.

Пријатељско-пословни однос субјеката могао би се назвати симбиотичким или синергистичким. Наставак сарадње највише ће добробити донијети домаћим сточарима, који ће на овај начин остварити добру производњу и законске бенефите.