Шта је сеоски туризам и како спојити пољопривреду са туризмом?

Рибњак Градина Пале

Сеоски туризам често се мијења с појмом руралног туризма. Рурални туризам је свака туристичка активност у руралном простору па овдjе спадају и циклотуризам, и адреналински туризам, планински туризам, здравствени туризам, еколошки туризам и многи други специфични облици туризма.

Сеоски туризам обухвата различите дjелатности које спајају пољопривреду и туризам.
Најзначајнија и најпопуларнија дjелатност у оквирима сеоског туризма је агротуризам, односно породична и пољопривредна газдинства која нуде угоститељско – туристичке услуге. Основна дjелатност агротуризма је пољопривредна производња, а угоститељско – туристичка додатак понуди.
Истраживања показују да је сеоски туризам – туризам будућности Републике Српске и БиХ уопште, због многих предности којима располаже. Ријеч је, између осталог, о релативно здравој животној средини, повољном географском положају, разноликости климатских услова и надморске висине, ваздушним бањама.
Циљ сеоског туризма је да пружи такву врсту одмора за градско становништво које не може наћи у истакнутим одмаралиштима.
Селa, са својом тишином и са ресурсима које му природа пружа, могу дати толики плус за људе жељне одмора, које ни на ком другом мјесту не може пронаћи.
Сеоски туризам, превасходно, се труди за очување културних баштина, народне игре и традиционалне занате које служе као програм за госте и обичаје везане уз њих.
Задатак локалних самоуправа је осим могућих интеграција, изградња основне инфраструктуре неопходне за сеоски туризам.
Самоуправе треба да спознају и организују задатке који из дијела туризма спадају на њих. Један од истакнутих задатака је стварање слике, изгледа пејзажа и насеља, уређење околине и редовито одржавање истог. Треба остварити заједничку слику насеља, а природу и објекте које је човјек изградио усагласити у хармоничну цјелину.
Поред свега тога други битан фактор је изградња инфраструктуре у коју спада сем основне и изградња туристичке инфраструктуре.
Велики број сеоских насеља има реалне могућности за развој сеоског туризма, те је неопходно искористити дату ситуацију и олакшати развој руралних подручја, односно подржати уравнотежен просторни развој Републике Српске. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, поред предлагања законских рјешења у области развоја сеоског туризма, сваке године додjељују намјенска средства за развој туризма, а тиме подстиче и сеоски туризам.