Сервис агрометеоролошких станица

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Требиње су заједно са колегама из diVision Agro doo Сарајево који је официјелни дистрибутер опреме METOS(R) произвођача Pessl Instruments обавили редован годишњи преглед и сервис метеоролошких станица. Станице су набављене у склопу пројекта „Дигитализација општинског управљања земљиштем“ који је подржан кроз Програм развојног партнерства (develoPPP.de) Њемачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а који спроводе Њемачко друштво за међународну сарадњу (GIZ), TeleGroup и NALED. На подручју Требиња, на локалитетима Придворци, Мостаћи, Петрово поље, Љубомир и Зупци, гдје се и налази највећи број ораница које се обрађују, инсталисано је пет метео станица.

Циљ редовног сервиса је одржавање метеоролошких станица у мјерној спремности и радној расположивости, на нивоу који је неопходан. Радови на редовном сервису су обухватили техничку и логичку провјеру рада метеоролошке станице, контролу прикључних кабела, контролу модула напајања и мјерење напона, преглед сензора за брзину и смјер вјетра, сензора за температуру, релативну влажност, влажност земљишта,  соларне радијације, влажности лишћа, количину падавина итд.

Податке са метео станица могуће је користити кроз AgroLIFE дигиталну платформу за управљање пољопривредном производњом. Потребно је да скинете мобилну апликацију са Google Play-a, а такође подаци са метео станица су доступни и путем следеће веб странице – farmer.agrolife.world. Да бисте путем ове веб странице приступили подацима са метео станица за град Требиње потребно је да користите следеће приступне податке:

Корисничко име:Trebinje

Шифра:meteo