Ровац (Gryllotalpa gryllotalpa) је широко распрострањена полифагна штеточина, која изазива штете на повртарским и воћарским културама. Опасан је у стакленицима, пластеницима, расадницима и на отвореном пољу. Највеће штете наноси у прољеће, тако што копа плитке ходнике испод површине земљишта и при том изгриза посијано сјеме и клицу, па биљке не ничу, или код младих биљака оштећује коријен или га прегриза у висини коријеновог врата. У кртолама кромпира изгриза дубоке рупе.

Имага ровца се роје током јуна, а потом женка на крају ходника прави проширење гдје полаже 300-600 јаја. Ларве се пиле након 1-3 недјеље, најчешће у јулу и буше своје ходнике на све стране. Ровац почетком или крајем септембра у зависности од температуре се повлачи на презимљавање. Презимљава у стадијуму ларве на топлијим мјестима, најчешће у стајњаку, компосту или дубље у земљишту (40-100cm).

Критичан број за сузбијање штеточине је 1 ларва или имаго/m2. С обзиром да ровац презимљава на топлијим мјестима, та особина може да се искористи за његово сузбијање механичким или физичким мјерама, посебно на мањим површинама. Овај начин сузбијања се примјењује непосредно прије повлачење ровца на презимљавање, укопавањем стајњака на више мјеста. Агротехничка мјера борбе за сузбијање штеточине је обрада земљишта која омогућава рушење ходника и излагање јединки дејству предатора. Такође, може да се користи метода растурања отровних мамака.

Ефикасност у сузбијању може да се постигне примјеном гранулираних инсектицида: Galition G-5 у количини 40kg/ha; Force 0.5G у количини 12-15 kg/ha. Грануле се равномјерно растуре по површини земље, а затим се унесу у супстрат до дубине 10cm.

Сузбијање у већ заснованим засадима и културама је много теже и мање ефикасно, него превентивна примјена у предсјетвеној припреми земљишта. Примјена инсектицида у току вегетације није равномјерна и јавља се проблем поштовања времена каренце у културама са кратком вегетацијом. Тако да препорука је превентивна примјена у предсјетвеној припреми земљишта, посебно код подизања вишегодишњих засада.