Primjena kaolinske gline u zaštiti krušaka od kruškine buve u sezoni 2019. godina

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodooprivrede Republike Srpske drugu godinu zaredom realizovao je ogled sa kontrolom kruškine buve u zasadima krušaka pomoću kaolinske gline. Za razliku od 2018. godine, ogled se realizovao u voćnjaku  Ilije Mijatovića iz Šušnjara, površina jedan hektar.

Cilj ogleda bio je da se primjenom gline smanji polaganje jaja kruškine buve a time smanji i upotreba insekticida tokom sezone.

Rađen je jedan tretman glinom u zasadu Ilije Mijatovića i to 22.03. 2019. godine, u količini od 40 kilograma/na 1.200 litara vode. Iako je godina bila teška, sa aspekta zaštite i vremenskih prilika, jer je prije i poslije tretmana često padala kiša, zaključeno je da je kaolinska glina, spriječila primjenu insekticida protiv prve generacije kruškine buve koja se pojavljuje neposredno nakon završetka cvjetanja.

Na pupovima nije bilo jaja prve generacije kruškine buve što je bio znak da je glina spriječila polaganje jaja od strane imaga buve. Prije tretmana glinom u martu, urađen je tretman bakarnim preparatima u količini od 2 litra/850 litara vode uz dodatak 100 litara vode u kojoj je bilo ugašeno 20 kilograma kreča.

Protiv druge generacije kruškine buve morali su se upotrijebiti insekticidi, međutim, i tada je njihova primjena bila manja jer su se upotrebljavale manje doze. ( primjenjen je preparat Movento, u prvoj polovini maja, u dozi 1 l/ha na 850 litara vode.)

U prvoj polovini juna rađena je ljetnja rezidba stabala što je, takođe spriječilo jači napad druge i treće generacije jer je, zbog visokih temperatura, došlo do preklapanja istih i boljeg efekta primjenjenog insekticida Movento.

Djelovanje kaolinske gline koja se sastoji od aluminijum silikata ogleda se u tome da spriječava polaganje jaja kruškine buve jer krila ženke buve iritira praškasta struktura gline koja se nalazi  na površini lista ili pupoljka. Zbog te iritacije ne dolazi do polaganja jaja a time i prljanja plodova krušaka. Primijećeno je i da, kao i 2018. godine, nije bilo napada prve generacije jabučnog savijača koji napada i krušku jer glina ometa krila savijača a, ako se dobro aplicira, voćka bude poptpuno bijela zbog čega ženka savijača ne može da namiriše list i plod kruške.

U drugom voćnjaku, u Čardačanima, kod voćara Mirka Češljevića, u 2019. godini, nije bilo potrebe za tretmanom kaolinskom glinom, koju je donirala kompanija “Golić trejd“iz Gradiške, jer nije uočeno prisustvo jaja prve generacije kruškine buve. Pretpostavka je da je „posao“ odradio bakar koji je primjenjen u prvoj polovini februara. U ovoj godini odradiće se tretman kaolinskom glinom, iz 2019. godine, u zasadu Mirka Češljevića, na površini od dva hektara, za šta će biti utrošeno 80 kilograma kaolinske gline.

Generalni zaključak, nakon dvije godine ogleda sa kaolinskom glinom je da navedeno sredstvo pomaže u spriječavanju polaganja jaja i kasnijeg nastanka šteta od prve generacije kruškine buve i preporuka je svim voćarima da upotrebljavaju glinu u svojim zasadima. Najbolje je da se glina upotrijebi u prvoj polovini marta mjeseca kada je najintenzivniji let štetočine.

U kombinaciji sa tretmanom bakarno-krečnim preparatima u februaru sa gotovo 100% sigurnošću možemo reći da neće biti pojave larvi i lučenja medne rose prve generacije buve a time i upotrebe insekticida.

Ogledi su realizovani u saradnji sa kompanijom “Golić trejd“ iz Gradiške koja je proizvođačima donirala određenu količinu gline.