На локалитету Јелићи (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази видљиви цвјетни пупољци до фазе почетка цвјетања (ВВCH 55-57). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 12,20%.

 

Локалитет Датум Сорта Бр. прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција
Јелићи 31.03.2022. Ајдаред

18

42

0%

Јелићи 04.04.2022. Ајдаред 15 45 12,20%

 

Слика 1. Аскуси са форимираним аскоспорама