На локалитету Јелићи (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази мишије уши, листићи до 10 mm (ВВCH 10). Лабораторијским прегледом псеудотеција из презимјелих листова, утврђено је  да у 38 псеудотеција има формираних аскуса без аскоспора проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis).

Локалитет

Датум

Сорта

Бр. Прегледаних листова

Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција
Јелићи 30.03.2022.

Ајдаред

18

42

0%

 

 

Слика 1. Формирани аскуси без аскоспора