Пољопривредна задруга „Гвозно“ из Калиновика основана је у прољеће 2014. године у оквиру пројекта који је имао за циљ да унаприједи узгоја товних раса говеда у БиХ. Пројекат је финансиран заједно од стране Чешке развојне агенције и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Задруга газдује са 254 ha пољопривредног земљишта, има преко 150 грла различитих категорија Абердин Aнгус пасмине. Локација економског дворишта налази се на 1.210 метара  надморске висине, а пољопривредне површине на којима се одвија биљна производња и испаша говеда крећу се и преко 1.400 метара надморске висине.

 

Задруга на тржиште испоручује квалитетан приплодни подмладак, познатог поријекла, који се, захваљујући начину држања и агроеколошким  условима, одликује изузетном кондицијом и здравственим стањем. Такође, на тржште се испоручују мушка телад намјењена за тов. Из задруге напомињу да немју проблем са тржишним пласманом, напротив постоји повећана потражња за њиховим грлима. На фарми се уредно води матична евиденција и контрола производности, а све према упутствима и методологији преузетој из Чешке Републике.

Грла бораве на паши у периоду године без снијежног покривача, а из задруге наводе да је пашни период протекле године завршен 26. децембра.

Сертификат биљне и сточарске органске производње потврда је еколошке ордживости њихове производне праксе.

У разговору са Миљаном Велетићем, дипл.инж. пољопривреде директором Задруге и проф. др Грујицом Вицом, предсједником Скупштине, још једном су потрвђене кључне предности пасмине Абердин Ангус за узгој у систему  крава теле, а то су:

– лакоћа телења;

– одлично искориштавање пашњака лошијег флористичког састава;

– ниски захтјеви по питању зимског оброка;

– ниски захтјеви по питању здравствене његе;

– изузетан квалитет меса и слично.

Саговорници са поносом истичу чињеницу да задруга у више ствари представља примјер добре праксе за сличне фарме у Републици Српској, при томе истичући увођење дигитализације у процес пословања и то у различитим аспектима. У сарадњи са стручњацима Електротехничког и Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, развијене су властитие апликације за намјене:

– надзор параметара ваздуха у штали;

– надзор нивоа воде у резервоарима;

– онлајн управљање расвјетом у штали,

– видео надзор штале и економског дворишта;

– ГПС позиционирање грла уз коришћење ЛоРа технологије за пренос података;

– постављање виртуелне ограде.

                                                     

Уз све наведено, као највећи производни субјект на територији општине Калиновик, задруга постаје носилац техничко-технолошког прогреса у области пољопривредне производње, гдје кроз различите пројекте позитивно утиче на развој пољопривреде ове изразито неразвијене општине.

Из  ове задруге истичу да је за овај успјех потребно огромно одрицање, уз стручно знање и подршку ресорног министарства али и међународних субјеката.