Међународни дан жена на селу

Сваке године широм Републике Српске обиљежава се 15. октобар – Међународни дан жена на селу.

Овај датум је установљен као Међународни дан жена на селу на нивоу Уједињених нација. Обиљежава се организовањем разних активности и догађаја који указују на тежак положај жена на селу. Жене на селу много раде, а мало имају, и њихов положај је веома тежак

Признање њиховог значаја и улоге, признање потребе да се услови њиховог живота морају побољшати, први је корак ка постизању боље будућности жена на селу и свих нас.

Жене у руралним подручјима, чији опстанак у великој мјери зависи од природних ресурса и пољопривреде, представљају више од четвртине свјетске популације. У земљама у развоју, руралне жене чине скоро 43 одсто укупне радне снаге у пољопривреди. Они производе и обрађују већину расположивих прехрамбених производа, са највећом одговорношћу за сигурност хране.

Међународни дан руралних жена први пут је основала Генерална скупштина Уједињених нација у резолуцији 62/136 од 18. децембра 2007. године. Ова резолуција признаје “критичну улогу и допринос руралних жена, укључујући аутохтоностну културу за промоцију пољопривредног и руралног развоја, безбједност хране и смањење сиромаштва. ”

Одрживи развој укључује родну равноправност и оснаживање жена. Циљ је да се удвостручи продуктивност пољопривреде и приход малих произвођача, посебно жена.

Босна и Херцеговина се обавезала на имплементацију међународних инструмената које се баве женама на селу, укључујући и Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације жена члана 14. Пекиншке декларације и Платформе за акцију. Улога жена у руралним подручјима од посебног је значаја у производњи хране, а 16. октобра обиљежавамо и Светски дан хране, као и Дан борбе против сиромаштва 17. октобра. Жене играју важну улогу у економском опстанку своје породице и заједнице, међутим, добијају малу или никакву признање за своје напоре, а оне су често ускраћен приступ резултатима њиховог рада или користима развојног процеса. Иако формално имају исте права, оне их не уживају увијек једнако као мушкарци. Ово је најчешће посљедица традиције и патријархалних односа у сеоским домаћинствима који жене стављају у подређену позицију.