Пословање на савременом тржишту није могуће без познавања и примјене маркетинга, па је за пољопривреду маркетинг барем једнако важан као и производња.
• Маркетинг је процес управљања који открива, предвиђа и задовољава захтјеве потрошача остварујући при томе профит.
• Маркетинг представља идентификацију и задовољење индивидуалних и друштвених потреба. У фокусу маркетинга налазе се потрошачи и њихове потребе које се стално мијењају.
• Циљ маркетинга је дугорочна сатисфакција потрошача уз остварење профита

Маркетинг се у савременом аграру дефинише као процес обезбјеђења оптималног задовољења потреба потрошача уз стварање система вриједности за запослене (кроз повећање финансијског и радног задовољства) и оптималног профита за предузеће, без оштећења физичког или социјалног окружења.
Производни програм пољопривредних производа је условљен природом земљишта, односно биолошким карактером
• Пољопривредни производи хомогени
• Могућност диференцијације путем паковања и обиљежавања
• Посебан аспект јесте квалитет и марка

Пољопривредни производ може се обликовати према захтјевима, жељама и очекивањима тражње уз помоћ инструмената и логике маркетинг приступа тржишту.
Јасно је да садашњи произвођачи не могу постићи задовољавајуће критерије економије обима и конкурисати на тржишту цијеном, али они могу обликовати аутентичне производе са специфичним особинама, који могу остварити далеко веће цијене при чему није важан квантитет већ квалитет понуде. Управо то може бити шанса и рјешење проблема цјеновне неконкурентности.
Марке производа су по дефиницији они који својим гарантованим квалитетом и специфичном ознаком одскачу од истих или сличних конкурентних производа а тржиште их као такве прихвата.
Позиционирање као маркетиншка карактеристика полази од тога да потрошачи купују производе на основу перцепције и имиџа.
Потрошачи поједностављују процес одлучивања о куповини на начин да поједине производе и предузећа смјештају у поједине категорије и типове
У том смислу предузеће чини свјестан напор да оствари жељену позицију свог производа у свијести потрошача.
Све израженија брига о здрављу подстиче потрошаче да импулсивну куповину поврћа, а и осталих пољопривредних производа, полако трансформишу у циљно усмјерен акт куповине.
Ако наши произвођачи постигну и докажу квалитет својих производа, тада квалитет морају да изразе и кроз квалитет паковања и комуникације са потрошачима.
Модерни трендови на тржишту хране иду у прилог производима који имају тржишну препознатљивост и потврђен квалитет, јер потрошачи не реагују више тако импулсивно у куповини већ траже производе који могу да отклоне њихове преференције и подмире жеље.